Storebrand-header

Storebrandbloggen

13. august 2009

Pensjon? Hvorfor det?

Av: Jan Otto Risebrobakken, direktør for næringspolitikk i Storebrand
Har du tenkt på pensjon i sommer? Sannsynligvis ikke. Nordmenn tenker i det hele tatt lite på pensjon, skrev nylig DN.no. I en undersøkelse Synovate har gjort for Storebrand sier fire av fem at de ikke vet hva de vil få i pensjon fra folketrygden og tjenestepensjonsordningen når de går av. Bare en av tre tror den samlede pensjonen vil være tilstrekkelig. Likevel er det få som velger å spare til pensjon på egenhånd.

Unge tenker enda mindre på pensjon enn eldre. Blant arbeidstakere under 40 år er det bare en av ti som vet hva de vil få i samlet pensjon. Pensjon gjelder alle, men er i dag et tema for spesielt interesserte.

Virker komplisert
Det er flere grunner til det. Pensjon kan virke komplisert, og med mange år igjen til pensjonsalder er det mange morsommere ting å bruke tid på nå. Pensjon får vente.

Men venter du for lenge med å tenke på pensjon kan det blir for sent. Nøkkelen til pensjonssparing er tid. Begynner du tidlig kan selv små månedlige sparebeløp gi en betydelig tilleggspensjon. Begynner du sent, blir det vanskeligere.

Pensjon var kanskje enklere før. Du kunne ta ut pensjon fra folketrygden ved 67 år, og eventuelle tjenestepensjonsordninger ga en garantert utbetaling livet ut. Nå har nesten 1 million arbeidstakere fått innskuddsbasert tjenestepensjon med ti års utbetalingstid og hvor pensjonen avhenger av innskutt beløp og avkastningen som oppnås.

Nytt fra 2011I 2011 får vi fleksibel pensjonsalder i folketrygden og mulighet til å øke pensjonen ved å stå lenger i arbeid. Du kan ta ut pensjon fra 62 år, og tjene så mye du vil ved siden av uten avkorting i pensjonen.

Vi har fått en ny AFP-ordning, som på samme måte som den nye folketrygden skal gjøre det lønnsomt å stå lenger i arbeid. Og vi får en ny offentlig tjenestepensjon som bygger på helt andre prinsipper, med 30 års opptjeningstid og uten samme mulighet til å kombinere arbeid og pensjon som i privat sektor.

Pensjonsreformen gjør ikke pensjonssystemet enklere, men den gir fleksibilitet og mange nye valgmuligheter for den enkelte. Dermed blir kunnskap om pensjon også viktigere for å kunne bruke mulighetene det nye systemet gir.

En god begynnelse er å skaffe seg oversikt over sine pensjonsrettigheter, f. eks. på pensjonsportalen Norsk pensjon.

Er pensjon og pensjonssparing virkelig så vanskelig som våre undersøkelser viser? Diskuter under!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommenter gjerne blogginnleggene våre!