Storebrand-header

Storebrandbloggen

7. september 2009

Eldrebølgen del I – Pensjoner: Mindre til flere?

Av: Lars Hovdan Molden, konserntrainee i Storebrand

Eldrebølgen kommer. Antallet eldre vil eksplodere om noen tiår og nå hele 1.5 millioner i 2060, melder NRK. Hva betyr dette for den enkelte som i dag vurderer hvordan hun skal forberede seg til pensjonisttilværelsen?Figuren til venstre bør skremme alle skattebetalere. Den viser befolkningssammensetningen i Norge fra1950 til 2050 (kilde SSB). Mens det i 1950 bare var vel 8 prosent eldre 67 år og over, er dagens andel vel 13. I 2030 øker andelen til 19 prosent og til 22 prosent i 2050.

Eldrebølgen kommer på grunn av bedrede levekår og medisinsk utvikling. Fremtidens pensjonist lever altså lenger, men er også opptatt av helt andre ting enn kamferdrops og hekling. Det blir med andre ord flere eldre enn før, og de krever adskillig mer. Så hvordan vil dette slå ut på den enkelte?

Konsekvensen er klarest for den enkeltes pensjonsnivå. Samfunnet har tatt konsekvensen av høyere levealder i arbeidet med ny folketrygd (se tidligere blog ”Unge – våkn opp av pensjonsdvalen”). Her tar man hensyn til levealderen gjennom en såkalt levealdersjustering. Derfor blir pensjonsnivået avhengig av hvor lenge en person på din alder statistisk sett lever. Så dersom du ikke jobber lenger enn før vil du, alt annet likt, få mindre i måneden som pensjonist. Dette kan ha to mulige løsninger for din del.

For det første kan tjenestepensjonen (den pensjonen du mottar fra din arbeidsgiver) kompensere for dette. Det viser seg imidlertid at dette trolig ikke blir løsningen for de aller fleste med dagens regelverk.

Den andre, og mer sannsynlige løsningen, er å spare mer på egen hånd. Det tilbys i dag en skog av ulike produkter som kan hjelpe deg til å spare for en aktiv alderdom, og flere produkter kommer helt sikkert. Ditt hovedformål med denne sparingen vil jo uansett være å ha så mye som mulig når du blir pensjonist. Men du vil ikke ta for stor risiko.

Mine beste råd er derfor å tenke på følgende:
• Start pensjonssparingen så tidlig som mulig.
• Har du lenge igjen til pensjon bør du sørge for å spare litt mer i aksjer.
• Har du kort tid igjen til pensjon, bør du holde deg unna for mye aksjer.

Gjennom privat sparing har du muligheten til å skape deg den aktive pensjonstilværelsen du gjerne ønsker deg – en tilværelse preget av høy aktivitet og mye glede.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Hei!!! Du glemmer å nevne at eldrebølgen også skyldes at vi blir færre unge. Du glemmer også at økt innvandring vil bidra positivt.

Anonym sa...

Det hadde også hjulpet å forby abort. Det ville gitt oss 15-16.000 flere barn og unge hvert år. Sammen med en aktiv invandringspolitikk kunne en da få flere til å dele pensjonen på enn en har i dag. Problemet blir da ikke et problem lenger og eldrebølgen kan stanses med enkle grep. Det hele dreier seg om man har politisk og moralsk vilje til å gjøre det som trengs for å finne løsninger.

Anonym sa...

Et lite problem, som bl.a. ble påpekt fra Pensjonskommisjonens leder Sigbjørn Johnsen, er at det tar ca. 25 år å lage et arbeidende menneske. Altså regnet fra vedkommende blir født. Fødselsratene er altså ikke noe godt argument for å hoppe i høyet...

Anonym sa...

Det er ikke riktig at eldrebølgen "skyldes at vi blir færre unge". Eldrebølger følger av fødselsbølger - men effekten av dem forsterkes når de følges av en periode med små fødselskohorter. Slike perioder oppstår av ulike årsaker. Perioden på begynnelsen av 70-tallet kom som følge av bl.a. kvinnefrigjøringen. Arbeidslivets økende krav til utdanning, i kombinasjon med et velfungerende system for lønnet fødselspermisjon, er også et fenomen som vil føre til utsatt familisering. Med andre ord: vekslingene mellom generasjonene går senere enn før - og setter stadig flere i den interessante situasjon at de har omsorg både for små barn og for potensielt pleietrengende foreldre til samme tid. Kombinér dette med god karrierepleie, så får du mange uførepensjonister. Og det er dét vi har klart i Norge. Gratulerer!

Legg inn en kommentar

Kommenter gjerne blogginnleggene våre!