Storebrand-header

Storebrandbloggen

23. september 2009

Renteheving kommer i oktober

Av: Olav Chen, senior porteføljeforvalter

Norges Bank holdt som ventet renten uendret i dag. Samtidig nevnte de at de "har som et alternativ vurdert å øke renten ved dette møtet". På kodet markedsspråk betyr det at sentralbanken kommer til å heve renten 28. oktober, hvor også ny pengepolitisk rapport utkommer med tilhørende ny rentebane.
Den nye rentebanen viser trolig at det er flere rentehevinger å vente fremover. Dette fordi norsk økonomi utvikler seg langt sterkere enn noen og Norges Bank kunne forestilt seg. Nye tall som kom i dag fra SSB viser at ledigheten fortsatt er rekordlavt og på 3%. Faktisk har den falt litt den siste tiden, mens de aller fleste og inkludert Gjedrem (bildet) ventet at den skulle stige kjapt til 4%. I går kom også NAV og meldte at de nedjusterte prognosene sine for antall ledige med hele 30.000. Det vil jo på sikt skape høyere press i norsk økonomi enn ventet, og dermed er det på sin plass å signalisere rentehevinger. Norges Bank setter jo renten på basis av hva inflasjonen er på 2-3 års sikt, og ikke dagens inflasjon som fortsatt trender ned. I tillegg har det globale vekstbildet forbedret seg betydelig siden for ett halvt år siden også.

Storebrand Kapitalforvaltning gikk til en moderat undervekt av norske statsobligasjoner allerede i juni, etter at Norges Bank kuttet renten litt overraskende og varslet at den skulle bli liggende der inntil mai 2010. Det betyr implisitt at vi har trodd på et høyere rentenivå siden da og har fått betalt for det. Vi trakk undervekten også videre ned etter signalene fra Norges Bank sist, og ligger i dag fortsatt undervektet. Det viser seg i dag å ha vært en riktig avgjørelse. Les mer her.

Og til slutt, når vi prater om renter etc. I går kom også IMF (det internasjonale pengefondet) med ny rapport. De som vil lese kortversjonen av denne, kan lese Sofie Mathiassen gode kommentar i Dagens Næringsliv side 2 i dag. Det de tar til ordet for, er at pengepolitikken i større grad skal hensynta aktivapriser som boligpriser, og ikke blindt bare styre etter snever konsuminflasjon. Altså foreslår IMF at sentralbanker skal "lene seg mot vinden", som jeg lenge har ment burde være tilfelle. Dette mener jeg er et steg i riktig retning, og jeg føler at konsensus i sentralbankmiljøene beveger seg i den retningen. Dette er likevel noe som tar tid. Og ikke minst må politikere som utformerer mandatet til Norges Bank på banen. Boligskatten er også for gunstig. På sistenevnte punkter tviler jeg likevel på at politikere tør å ta grep…

Følg også med på http://twitter.com/olavchen

1 kommentar:

Anonym sa...

ser at flere sjeføkonomer sier det samme som deg. Er Terra-Andreassen den eneste som ikke tror på renteøkning før nyttår???

Legg inn en kommentar

Kommenter gjerne blogginnleggene våre!