Storebrand-header

Storebrandbloggen

3. september 2009

Unge - våkn opp av pensjonsdvalen!

Av: Lars Hovdan Molden, konserntrainee i Storebrand

Avisene var denne våren og sommeren fulle av diskusjoner rundt pensjonsspørsmålet. Naturlig nok ledet foreldregenerasjonen an gjennom tarifforhandlinger og lønnsoppgjør. Dessverre var de unge fraværende i debatten.Et drama har sågar utspilt seg i forhandlingene mellom fagforeningene og offentlig sektor som arbeidsgiver. Parolen var klar: Vi går ikke med på reduksjon i våre pensjonsplaner. Men de unges stemmer uteble. I vårt fravær tok våre foreldre beslutninger som vil påvirke de yngre generasjoner i all overskuelig fremtid.

Jens Stoltenberg satte i 2001 i gang et arbeid med å fornye Folketrygden og herunder pensjonssystemet. Dette skal iverksettes i 2011. Det var disse endringene som nå foreslås som ble stridskjernen i årets tariffoppgjør i offentlig sektor. Og for en kamp det ble! Se for eksempel NRKs nyhetssak her.

Pensjonsreformen ble igangsatt fordi man var bekymret for fremtiden. Dagens velferdsstat koster masse penger, men fremtidens velferdsstat vil nå et astronomisk omfang – frykter man. Vi lever lenger, vi blir stadig mer kravstore, vi kan behandle flere sykdommer, og vi setter i økende grad stor pris på fritid. Så kombinasjonen av disse var bakgrunnen for at noe måtte gjøres.

Fagforeningene frykter, med rette, at man nå ønsker å redusere pensjonsnivået for like mange års deltakelse sammenliknet med i dag. Altså dersom man sammenlikner samme person som går av ved 67 i ny og gammel modell, kommer ny modell dårligere ut. Dette er for å spare penger, og det faller ikke i god jord blant fagforeningsledere. Resultatet så vi under vårens forhandlinger der det stort sett endte med at fagforeningene fikk det som de ville med en videreføring av dagens ordning, som blant andre NRK meldte.

En ting er at ”arbeidslinjen” som lå til grunn for pensjonsforliket falt på steingrunn da insentiver for å stå lenger i arbeid bortfalt. Det som virkelig bekymrer meg er at unge mennesker var besynderlig stille i denne debatten!

Det kan meget godt hende at Arne Johannessen og Helga Hjetland, begge tilknyttet paraplyorganisasjon UNIO, har alle grunner til å vegre en reduksjon i pensjonsnivået. Men på den annen side er de også pensjonister om kun få år.

Vi som ikke har fylt 30 år burde stille oss spørsmålet om hvorvidt vi er villige til å la ”gamlingene” diktere termene for vår fremtid og vår pensjon? Kanskje er en reduksjon i pensjonsnivået dersom man går av tidlig et nødvendig onde for å sikre langsiktighet i velferdsstaten, og fortsatt høy sysselsetting i Norge? Dette er noe vi unge burde engasjere oss litt mer i. Noen må jo uansett ta regningen for høyere levealder, større krav og et dyrere behandlingstilbud. Og det blir i hvert fall ikke Arne Johannessen. Så langt har nemlig levealder og medisinsk utvikling ikke kommet – ennå.

1 kommentar:

Anonym sa...

Hvor er ungdomspartiene i pensjonsdebatten? AUF, Unge Høyre osv har vært fraværende i media i denne saken. Men pensjon er neppe noen fanesak for ungdomspolitikerne...

Legg inn en kommentar

Kommenter gjerne blogginnleggene våre!