Storebrand-header

Storebrandbloggen

1. oktober 2009

Næringslivets rolle i vår samfunnsmodell

Av: Lars Hovdan Molden, Konserntrainee

Enkelte næringslivstopper hevder at den norske samfunnsmodellen er ”good for business”. Dette går ikke upåaktet hen (DN 30.09.09) og jeg er glad jeg jobber der jeg gjør.Fysikere mente lenge at humlen ikke kunne fly. Det var rett og slett umulig i henhold til fysikkens lover. De hadde imidlertid et problem: Alle vet at humlen kan fly.

Mange økonomer har lenge hevdet at stor likhet (altså stor omfordeling) og høy økonomisk vekst ikke kan sameksistere. Dette er en umulighet ifølge de økonomiske ”lovene”. Disse økonomene har imidlertid et problem: Norden.

Denne samfunnsmodellen er bygget på noe viktige prinsipper. Et av dem er sentraliserte lønnsoppgjør. Gjennom å unngå lokale tilpasninger i lønn har man oppnådd to ting. For det første har lønnsforskjellene blitt små. Det vil si at forskjellen på lønnen til min sjef Idar Kreutzer og min egen lønn ikke er astronomisk. Til tross for dette jobber Idar veldig hardt. For det andre har man en relativt høy minstelønn i Norge. Til sammen gjør dette høyt kvalifisert arbeidskraft relativt sett billigere enn i andre vestlige land. Ufaglærte blir samtidig dyrere sammenlignet med i andre land. Vi har altså et lavt lønnstak, og et høyt lønnsgulv. Og til tross for dette har vi opplevd sterk økonomisk vekst og Norge betraktes som en meget konkurransedyktig økonomi internasjonalt (alle de nordiske landene er med blant de 11 beste i World Competetivness Report 2009). Hvordan er det mulig?

Det høye lønnsgulvet gjør at uproduktive foretak går konkurs på grunn av høye lønnskostnader. Landets økonomi blir dermed mer produktiv. Samtidig bidrar vårt lave lønnstak til at høyt utdannet arbeidskraft blir relativt sett billig. Vi kan altså tilby et produktivt økonomisk system med billig, høyt kvalifisert arbeidskraft. Slikt slår godt inn i vår konkurranseevne.

Så når næringslivstopper som Elisabeth Grieg (DN 14.08.09) går ut med en hyllest til vår samfunnsmodell er dette i strid med den lærdommen mange av disse har med seg fra handelshøyskoler og universiteter. Men de vet bedre: til tross for høye skatter og store velferdsordninger gjør vårt system det veldig bra internasjonalt. Det at andre ikke ser det på samme måte (DN 30.09.09) kan jo skyldes både en hang til neo-klassisk økonomisk teori eller bekymring for fremtiden.

Som arbeidstaker vil jeg gjerne jobbe i et foretak som reflekterer rundt sin rolle i samfunnsmodellen og som holder humlen i luften. Og det gjør jeg. Som livsforsikringsselskap er Storebrand langt inne i den nordiske modellen. Det er jeg glad for, og det vil jeg komme tilbake til senere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommenter gjerne blogginnleggene våre!