Storebrand-header

Storebrandbloggen

24. november 2009

Mange vil kombinere arbeid og pensjon

Av: Bjørn Erik Sættem, informasjonssjef i Storebrand
Nesten halvparten av de yrkesaktive i alderen 60-65 år vil kombinere pensjon og lønnet arbeid i årene fremover. Det er gode nyheter for oss som bekymrer oss for om staten har ryggrad til å bære fremtidige pensjonsforpliktelser!


I forbindelse med den nye pensjonsreformen har Storebrand og Synovate gjennomført en landsdekkende undersøkelse blant nordmenn i alderen 60-65 år. Dette er de første kullene som kan ta ut pensjon etter nye regler når pensjonsreformen innføres 1. januar 2011. Undersøkelsen, som er omtalt i flere medier i dag, blant andre VG, har mange interessante funn:

Kun én av fire respondenter ønsker å slutte helt i arbeidslivet, slik pensjonsreformen åpner for fra 2011. Det er gledelige tall, synes jeg! Norge trenger mer arbeidskraft for å møte eldrebølgen. Derfor er det positivt at så mange av de nye pensjonistene vil kombinere pensjon og arbeid.

Målet med pensjonsreformen er å gjøre det mer attraktivt å stå lengre i arbeid. Fra og med 2011 kan du ta ut pensjon fra folketrygden fra du fyller 62 år og samtidig jobbe så mye du vil, uten avkorting av pensjonen. (Dette gjelder i alle fall ansatte i privat sektor – ansatte i offentlig sektor får fra 2011 dessverre ikke samme frihet til å kombinere arbeid og pensjon).


I undersøkelsen svarer 43 prosent, tilsvarende 85 000 nordmenn mellom 60 og 65 år, at de vil fortsette å jobbe etter at de blir pensjonister. Én av fire vil ta ut full pensjon og slutte i arbeidslivet, mens én av fem ikke har bestemt seg. De siste 12 prosentene vil fortsette å arbeide og vente med å ta ut pensjon til de slutter i arbeidslivet.

Dette viser at incentivene i pensjonsreformen oppleves som gode, og at mange kan tenke seg å fortsette som yrkesaktive fremfor å pensjonere seg ved første anledning. Men arbeidslysten avtar naturlig nok med alderen: Ingen av respondentene vil jobbe lenger enn 70 år – selv om nytt system ville gitt enda høyere pensjon - opp til 75 år.

Hva mener du om de nye fleksible pensjonsreglene fra 2011? Vil du jobbe lenger enn 62 år for å få høyere pensjon? Eller vil du pensjonere deg ved første anledning – og akseptere en lavere årlig pensjon? Diskutér under!

Finn mer informasjon om hvordan pensjonsreformen påvirker deg her:
http://www.nav.no/
http://www.norskpensjon.no/
http://www.storebrand.no/site/pensjonsskolen.nsf (her kan bl a du regne på hvordan din fremtidige pensjon fra folketrygden påvirkes av når du vil gå av med pensjon)

3 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg satser på at AFP-ordningen fortsatt vil være der når jeg blir 62. Tror for øvrig det blir omkamp om AFP i offentlig sektor - det henger ikke på greip at offentlig ansatte ikke fritt kan kombinere jobbing med AFP fra 2011...

Eva sa...

Jeg vil gå av nmed pensjon og flytte til Nice når jeg blir 60. Har Storebrand noen smarte tips til hvordan jeg kan greie det?

Blogger Admin Storebrand sa...

Svar til Eva:
De nye reglene fra 2011 gir mulighet til fleksibelt uttak av pensjon fra fylte 62 år. Ønsker du å gå av før fylte 62, får du altså ingen pensjon fra folketrygden eller arbeidsgiver mellom 60 og 62 år. Dvs at dersom du skal oppfylle drømmen om å flytte til Nice når du blir 60, må du spare mye på egenhånd. Vær også oppmerksom på at du vil få lavere årlig pensjon fra fylte 62 - siden du ikke opptjener mer pensjon dersom du slutter i jobb når du fyller 60. Ergo må du spare enda mer. Se mer om dette på Storebrands pensjonssider: http://www.storebrand.no/site/pensjonsskolen.nsf
Mvh Bjørn Erik Sættem, informasjonssjef i Storebrand

Legg inn en kommentar

Kommenter gjerne blogginnleggene våre!