Storebrand-header

Storebrandbloggen

2. november 2009

Nokia under lupen til NRK Forbrukerinspektørene

Av: Julie Songstad Andersland, Senior SRI-analytiker
Over flere episoder i oktober har NRK-programmet Forbrukerinspektørene (FBI) fulgt en mobiltelefon fra fødsel til død. FBI har blant annet avslørt uverdige arbeidsforhold på to fabrikker i Kina som produserer deler for de store mobilselskapene. Dette er et godt eksempel på en sak som Storebrands avdeling for samfunnsansvarlige 
investeringer følger nøye med på.

Ved alle slike alvorlige beskyldninger mot selskaper i Storebrands investeringsunivers gjøres det grundige undersøkelser av sakene. Vi kontakter også selskapene som er involvert for å få en kommentar til hvordan de vil løse problemene. Det som er viktig er at selskapene rydder opp og iverksetter tiltak slik at risikoen for gjentakelse er minimal. Dersom et selskap ikke tar problemene alvorlig, risikerer det å bli utelukket fra alle Storebrands egenforvaltede fond og pensjonsporteføljer.

Avdelingen for samfunnsansvarlige investeringer overvåker over 3000 selskaper, og følger med på at de ikke bryter Storebrands konsernstandard for ansvarlige investeringer. Konsernstandarden slår fast at Storebrand ikke skal investere i selskaper som bryter menneskerettigheter, er involvert i grov korrupsjon eller alvorlig miljøskade, eller produserer klasevåpen, landminer eller tobakk. Storebrand vil heller ikke investere i de 10 prosent dårligste selskapene på miljø og samfunnsansvar i høyrisikoindustrier.
Overvåkingen av selskaper gjøres ved hjelp av en spesialtilpasset søketjeneste som søker på mer enn 88.000 nettsider daglig. I løpet av ett år blir det ca 15.000 artikler som gjennomgås av våre analytikere for å avdekke mulig uetisk forretningsførsel i investerbare selskaper. Programmer som NRKs Forbrukerinspektørene er også en kilde i vårt arbeid.

På denne måten kan kundene våre være trygge på at pengene og pensjonen deres forvaltes på en god måte uten at det går ut over lønnsomheten. Storebrands beregninger viser at avkastningen ikke blir dårligere selv om vi stiller strenge etiske krav til selskapene vi investerer i.

Hva mener du? Er du opptatt av at dine spare- og pensjonspenger forvaltes på en samfunnsansvarlig måte? Tror du at det er de mest etiske selskapene som blir morgendagens vinnere, eller er det isteden motsatt? Diskuter nedenfor!

5 kommentarer:

Anonym sa...

Ang avkastning og lønnsomhet: Så en interessant artikkel i Finansavisen for noen måneder siden. Der var poenget at verstingselskaper som solgte tobakk, sprit og andre usunne ting hadde høyere avkastning enn "sunne" selskaper:)

Kristian sa...

Hei, har dere utelukket Nokia eller noen av de andre selskapene`? Sony Ericsson er jo også nevnt

Julie Andersland sa...

Storebrand har valgt å ikke offentliggjøre navnene på selskapene vi utelukker, så jeg kan dessverre ikke svare deg på konkrete spørsmål om enkeltselskaper. Vi ønsker i første rekke å påvirke selskaper til forbedring, og erfaringen vår er at både dialogen og informasjonen vi får fra selskapene er bedre dersom vi ikke utgir såkalte svartelister.

Anonym sa...

Jeg har spart en (liten) sum pr. måned i Storebrand Pionér siden ca. 2000. På papiret har jeg 75% av det investerte beløpet, altså en pen årlig negativ avkastning. Såvidt jeg husker har det aldri slått indeks. Idealisten i meg ønsker å investere pengene mine på denne måten, jeg har stor respekt for det Storebrand gjør, men kapitalisten i meg gjør at hovedvekten av det jeg investerer gjøres på andre måter. Mye av dette er også i Delphi/Storebrand-fond og gjennom andre forsvarlige forvalter. Samvittigheten er ikke kullsvart, men den kunne vært renere. Uansett synes jeg Storebrands "Best in class"-tilnærming er mest fornuftig. Man kan ikke utelukke hele bransjer - på den måten får vi ingen utvikling.

Anonym sa...

Ser ut som det er 3 fond som har Nokia i porteføljen, men ting kan vel ha endret seg siden 30.09.2009:

Storebrand Norden: http://www.storebrand.no/web/rapporter.nsf/0/E2EC5033D2017ED8C125764900223304/$file/Portefoljeoversikt_NO0008001922.pdf
Storebrand Teknologi: http://www.storebrand.no/web/rapporter.nsf/0/8356377BB6D3D2CBC125764900223320/$file/Portefoljeoversikt_NO0008001948.pdf
Storebrand Europa I: http://www.storebrand.no/web/rapporter.nsf/0/588F33B8AF54F60DC1257649002233C1/$file/Portefoljeoversikt_NO0010033061.pdf

Utfordringen for Nokia og andre elektronikkprodusenter er at dette skjedde i i et ledd det er vanskelig å kontrollere, nemlig i kasseringsfasen hvor en har minst kontroll over hvor produktene havner.

Legg inn en kommentar

Kommenter gjerne blogginnleggene våre!