Storebrand-header

Storebrandbloggen

4. desember 2009

Krav til klimanøytralitet? Ja takk!

Av: Elin Myrmel-Johansen, konserndirektør for Samfunnsansvar

Dagsavisen skrev i går om Forbrukerombudet som nå stiller nye, strenge krav til bedrifter som vil kalle seg klimanøytrale. Storebrand ble fra 2008 Norges første klimanøytrale finansinstitusjon, og vi ønsker de nye kvalitetskravene velkommen!


Hva kreves?
For å kalle seg klimanøytral må man ifølge de nye retningslinjene fra Forbrukerombudet tilfredsstille følgende krav:
1. Beregne egne utslipp
2. Ha en godkjent plan for utslippskutt
3. Kjøpe godkjente klimakvoter for restutslippet

Storebrands utslipp
Storebrands CO2-utslipp er på om lag 4.000 tonn årlig, og utslippene kommer hovedsakelig fra energiforbruk i kontorlokalene og ansattes reisevirksomhet (flyreiser og bruk av firmabiler). Vi har arbeidet systematisk i over 15 år med å redusere vår miljøbelastning, og har blant annet som mål å redusere vårt CO2-utslipp med 20 prosent i løpet av toårsperioden 2009-2010.

Det er et uavhengig konsulentbyrå, CO2 Focus, som kontrollerer klimaregnskapet vårt. Det er også gjennom dem vi kjøper sertifiserte klimakvoter, CER (Certified Emission Reduction) gjennom FNs CDM-marked (Clean Development Mechanism) for det uslippet vi ikke klarer å redusere. De to siste årene har Storebrand brukt ca 1,2 millioner kroner på å kjøpe klimakvoter for å kompensere for våre utslipp. Les mer om vår klimanøytralitet her.

Norske selskaper ikke i tet
Storebrand kvalifiserte i 2009, som eneste nordiske finansinstitusjon, til Carbon Leadership Index som ble lansert av CDP (Carbon Disclosure Project). I den samme undersøkelsen kom det frem at kun 17 av 48 norske selskaper valgte å svare på undersøkelsen til CDP. I de andre nordiske landene var svarprosenten langt høyere. Jeg er skuffet over at så få norske børsnoterte selskaper tok seg bryet med å svare på denne spørreundersøkelsen fra CDP om klimautslipp og planer for utslippskutt. Jeg frykter at dette kan være et tegn på at mange norske selskaper ikke tar klimatrusselen alvorlig.

Hvorfor er dette viktig?
Vi ønsker å gå foran som et godt eksempel, selv om vi ikke har pipe på taket og store utslipp. For oss handler det om å ha orden i eget hus. I tillegg stiller vi krav til selskapene vi investerer i og til våre leverandører: På vegne av våre pensjons- og sparekunder stiller vi som investor strenge krav til blant annet miljø og klima i alle våre investeringer - se for eksempel denne bloggen om Nokia. Som innkjøper teller miljø og samfunnsansvar minimum 20 prosent ved alle konserninnkjøp. Det er derfor en selvfølge for oss å stille strenge krav til oss selv også, og det håper vi flere bedrifter vil gjøre!

1 kommentar:

Anonym sa...

Bra at noen store bedrifter går foran! Bedriftene handler, mens politikerne er feige og tenker kun på lommeboka! Ref biodiesel-saken.

Legg inn en kommentar

Kommenter gjerne blogginnleggene våre!