Storebrand-header

Storebrandbloggen

18. desember 2009

Nå kan du beregne din tidligpensjon

Av Jan Otto Risebrobakken, direktør for næringspolitikk i Storebrand
Den største nyheten i det nye pensjonssystemet som innføres 1. januar 2011 er at du kan velge din egen pensjonsalder. 67 år som fast pensjonsalder i folketrygden blir historie! Test vår nye pensjonskalkulator her.


Jo lenger du venter med å ta ut pensjon, jo høyere blir den årlige pensjonen. Samtidig vil din årlige pensjon reduseres når levealderen i befolkningen øker. Eller sagt på en annen måte: Du må jobbe lenger for å få samme pensjon.

Hvor mye pensjon får jeg?
I det nye pensjonssystemet kan du skaffe deg høyere pensjon ved å jobbe lenger. Du tjener faktisk opp pensjonspoeng helt til du fyller 75 år. Hvis du er villig til å godta lavere pensjon, kan du ta ut pensjon allerede fra 62 år.

www.storebrand.no/pensjonsopplysningen får du informasjon om de nye pensjonsreglene. Det er også mulig å stille spørsmål. Ett spørsmål går igjen: Hvor mye pensjon får jeg hvis jeg tar ut pensjon fra 62 år?

De fleste har fått med se at det blir mulig å ta ut pensjon tidlig, men de ønsker også informasjon om konsekvensene for egen økonomi.

Pensjonsopplysningen finner du også en pensjonskalkulator som på en enkel måte lar deg få se hvordan alder, inntekt og valg av uttakstidspunkt påvirker størrelsen på din pensjon fra folketrygden. Denne kalkulatoren finner du i høyre marg ved å trykke på "Se hva du får i pensjon fra dagens folketrygd".

Her vil du se at en 40-åring som tjener 400 000 kr i året, kan øke sin årlige pensjon fra folketrygden 144 000 kr til 181 000 kr dersom han i stedet for å ta ut pensjon som 62-åring venter til han blir 67 år. Hvis han venter til 70 år, øker pensjonen til 214 000 kr. (Tjenestepensjon kommer i tillegg.)

Så lenge må du jobbe for uendret pensjon
Levealderen øker. I 2008 kunne nyfødte jenter forvente å leve i nesten 83 år og nyfødte gutter vel 78 år. For tjue år siden, var de tilsvarende tallene 79 og 73 år, skriver Statistisk Sentralbyrå på sine hjemmesider. Levealderen forventes å øke med ca ett år på 10 år. I det nye pensjonssystemet blir konsekvensen av økt levealder at du må jobbe lenger for å få den samme pensjonen som du ville fått - ca 10 måneder lenger i jobb for hvert år ekstra levealder.

Ta ut pensjon uten å bli pensjonist
Du velger selv når du v il ta ut pensjon, mellom 62 og 75 år. Men du trenger ikke bli pensjonist fordi du tar ut pensjon. Tvert i mot – fra 2011 blir det fritt frem for å kombinere arbeid og pensjon, uten avkorting av pensjonen. Det vil si, så lenge du kommer fra privat sektor. For offentlig ansatte er det ikke fullt så enkelt, her vil man fortsatt få avkorting dersom man tar ut ny offentlig AFP og ønsker å arbeide i tillegg. Det får vi garantert høre mer om, når ansatte i offentlig ansatte oppdager at den nye fleksibiliteten ikke fullt ut gjelder dem, og at ansatte i privat sektor her faktisk kommer bedre ut!


PS: De fleste ansatte i privat sektor har innskuddspensjon, hvor de selv kan bestemme andelen aksjer i pensjonsoporteføljen. Unge arbeidstagere gjør lurt i å velge en høyere aksjeandel, og dermed øke sannsynligheten for høyere pensjonsutbetalinger. Les mer om dette på VG.no og DN.no.

Har du planer om å gå av tidlig - eller å kombinere jobb og pensjon etter fylte 62 år? Diskuter saken nedenfor!


3 kommentarer:

Svein sa...

Jeg prøvde kalkulatoren nå. MEd min lønn på 300.000 kroner fpr jeg beskjed om at jeg ikke kan pensjonere meg som 62 åring... "Du må jobbe lenger for å få alderspensjon fra folketrygden" får jeg i beskjed... Kan ikke alle gå av fra 62 år fra 2011??? Svein

Anonym sa...

Hei dumme politikere!
Vi jenter i etterkrigsgenerasjonen som er hundset og sparket av samfunnet fordi det passet politikerne at vi var hjemme og fødte barn gratis for samfunnet, og var forspeilet,veldig lurt selvsagt, at vi ville få enkepensjon og en trygg fremtid, nå sitter de dumme kjerringene der med skilsmisse og liten opptjening og spytt i ansiktet. "Dere er for late, dere er kvinner og skal ikke ha lik lønn for likt arbeide nei. Vi mannfolka trenger våres pensjon takk." Fy pokker, for skam å behandle oss kvinner slik. Vi får ikke en gang lik lønn for likt arbeid, nei. Hankjønnet tar æren for vår innsats, det sørger homsekjerringene og dess like for. Fysj sinna jeg er! Innmari forbanna arbeidsyter og gratisarbeider.

Blogger Admin Storebrand sa...

Svar til Svein:
Hei! For å kunne ta ut pensjon før 67 år er det et krav om at pensjonen må være minst på nivå med garantipensjonen (minstepensjon). Vi vet at for de som fyller 62 år i 2011 er det ca halvparten av kvinnene som ikke kan ut pensjon fra 62 år pga for lav opptjening, mot ca ti prosent av mennene. Flere av disse vil kunne ta ut pensjon ved f. eks. 63 år, fordi den årlige pensjonen blir høyere jo lenger du venter med å ta den ut, og flere dermed vil kunne oppfylle minstekravet. Andelen som ikke kan ta ut fra 62 år reduseres også for senere årskull, hvor yrkesdeltakelsen blant kvinner – og dermed pensjonsopptjeningen – har vært høyere.

Jan Otto Risebrobakken, direktør for næringspolitikk i Storebrand

Legg inn en kommentar

Kommenter gjerne blogginnleggene våre!