Storebrand-header

Storebrandbloggen

12. januar 2010

Er vi mer opptatt av å slukke lyset enn å investere klimavennlig?

Av: Elin Myrmel-Johansen, konserndirektør for Samfunnsansvar

Mye tyder på det. Ihvertfall ifølge en undersøkelse som Storebrand nylig har gjennomført. Av den fremgår det at kun 3-5 prosent av befolkningen vet om deres pensjonspenger investeres klimavennlig. Samtidig mener over 50 prosent at dette er viktig.
Betyr det at vi svarer det som er politisk korrekt, at vi ikke vet hvilken makt sparepengene våre gir oss? Eller at dette blir for komplisert for oss å finne ut av eller gjøre noe med? Jeg tror alle forklaringene kan være riktige, og vi i finansnæringen må ta ansvar for å gi informasjon som gjør det enkelt for folk å ta bevisste valg.

Vi har de senere år blitt langt mer bevisste på å slukke lyset for å spare klimaet enn å stille krav og være bevisste hvordan våre sparepenger forvaltes. Muligheten til å påvirke derimot, er mye større ved klimavennlige investeringer enn lysslukking. Det betyr ikke at vi skal slutte med de små hverdagstiltakene. De trenger vi. Men vi må i tillegg bli mer bevisst hvor de store klimaeffektene kommer.

Videre tror nesten halvparten av oss at klimavennlige investeringer kommer til å være mer lønnsomme enn ikke-klimavennlige investeringer på lang sikt. Kun 21 prosent tror det motsatte. Folkets oppfatning støttes av forskningsrapporter hvor de fleste internasjonale studier konkluderer med at investorer kan oppnå noe høyere avkastning ved å stille krav til samfunnsansvar når man investerer, som E24 skriver her.

Klarere språk
Gapet mellom befolkningens lave bevissthet om sparepengene investeres klimavennlig og ønsket og behovet for slike investeringer bør kunne reduseres betraktelig. Her har finansinstitusjoner som setter klimakrav til sine investeringer en kommunikasjonsjobb å gjøre.

Ta en finansinstitusjon som Storebrand, som forvalter over 350 milliarder kroner på vegne av sine kunder. Dette gir konsernet og dets kunder et betydelig handlingsrom til å påvirke andre selskaper i en bærekraftig retning, noe som gjøres aktivt. Storebrand avstår blant annet fra investering i selskaper som medvirker til alvorlig klima- og miljøskade og unngår selskaper som opererer innenfor høyrisikoindustrier. Dette har på lang sikt en positiv gevinst for klimaet. Det er imidlertid en liten andel av pensjonssparerne som kjenner til disse klimakravene og effekten de kan være med på å gi i retning av et mer bærekraftig samfunn.

Dersom du som pensjons- eller fondskunde stiller spørsmål om hvor pengene dine havner, bidrar du til at finansbransjen blir flinkere til å investere samfunnsansvarlig. Er du med?

4 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg har mesteparten av sparepengene mine i Skagenfondene, og er godt fornøyd med det. Tar de etiske- og miljøhensyn?
Svein Rune

Anonym sa...

For de fleste er sammenhengen klar mellom det å skru av lyset og redusert strømforbruk - derav også lavere strømregning. Om enn ikke så mye. For investeringenes vedkommende kan man nok forstå sammenhengen til en viss grad, men dette er så fjernt fra folk flest at vi ikke får noe personlig forhold til dette. Om Storebrand kunne formidle dette på en god måte som relaterer seg til den enkelte, kunne dette bedre folks forståelse.

Blogger Admin Storebrand sa...

Svar ang Skagenfondene:

De fleste kapitalforvaltere i Norge har et sett med retningslinjer for etiske investeringer. Det er imidlertid meget store forskjeller på hvordan disse retningslinjene operasjonaliseres. Jeg anbefaler deg å stille dette spørsmålet til Skagenfondene direkte.

Storebrand opprettet som første norske selskap en egen avdeling for samfunnsansvarlige investeringer i 1995. Vi har et av de største fagmiljøene for samfunnsansvarlige investeringer i Norden og er en premissleverandør på området.

Mvh Elin Myrmel-Johansen, konserndirektør for Samfunnsansvar i Storebrand

Anonym sa...

Men har dette egentlig noe å si? Så lenge forbruket går i retning av "klimavennlige" produkter (som på ingen måte er noen skarp definisjon) så vil vel investeringene etterhvert følge forbruket. Er det ikke slik markedskreftene skal fungere da?

Jeg kan godt ta bussen og kjøpe resirkulert dopapir, men jeg er ikke villig til å satse pensjonen min på at alle gjør som meg.

Legg inn en kommentar

Kommenter gjerne blogginnleggene våre!