Storebrand-header

Storebrandbloggen

26. januar 2010

Lærdommer fra det siste aksje-tiåret

Av: Hans Aasnæs, adm. direktør i Storebrand Kapitalforvaltning
Det er mange interessante refleksjoner om sparing og investering man kan gjøre seg ved inngangen til et nytt tiår. Trauste ord som disiplin, strategi, rebalansering og spareavtale har vist seg som gode rettesnorer.

Mens champagnerusen fra det beste året i det norske aksjemarkedet på 26 år har lagt seg, ser vi at globale og amerikanske aksjer faktisk har falt i verdi de ti siste årene (2000-2009), som grafen  på denne siden viser. Norske aksjer har klart seg brukbart, og omtrent doblet seg i verdi.

Mange hevder at tiåret vi har bak oss ikke er representativt, men uansett har vi blitt minnet på enkle kjøreregler som vil holde vann også i fremtiden:

Forvent det uventede: I enhver tiårsperiode vil vi sannsynligvis oppleve perioder med kraftige verdiendringer. Den britiske filantropen John Templeton advarte mot at de farligste ord i finansverdenen er ”This time it’s different”. Uventede faktorer vil alltid inntreffe, og som investor må man tvinge seg til å forvente det uventede.

Mindre følelser, mer rasjonalitet: Den menneskelige oppfatningen av risiko er en trussel for hvilken avkastning vi kan forvente å få: Mange investeringsbeslutninger er emosjonelt basert, og er i mindre grad tuftet på rasjonelle avveininger. Ved utgangen av 2008 var konsensus hos amerikanske analytikere at aksjeandelen i en sammensatt portefølje burde være relativt lav, mens andelen statsobligasjoner burde være relativt høy. De som kastet kortene og fulgte dette rådet fikk ikke full valuta for utviklingen i 2009.

Tenk portefølje: Den blinde troen på at aksjemarkedet alene er en sikker kilde til god avkastning er kanskje også en etablert sannhet som må revurderes. Det som imidlertid er sikkert er at en portefølje av fornuftige investeringsklasser vil ha en meget høy sannsynlighet for å gi meravkastning. En slik portefølje vil i sin enkleste form bestå av aksjer, rentebærende plasseringer og realinvesteringer.

Hold fast på strategien: Det er svært vanskelig å time kjøp og salg i finansmarkedene, og de fleste vil erfare at risikoen er høy for at man løper etter markedet. En metode som tar vekk deler av denne risikoen er rebalansering. Dette innebærer at man har en langsiktig strategi for fordeling av midler i de enkelte aktivaklasser, og at man jevnlig sørger for å komme tilbake til denne fordelingen. Rebalansering bidrar over tid til at man tar gevinst på investeringer som har steget mye i verdi, og kjøper seg opp i investeringer som har falt i verdi. En av de aktørene som er mest kjent for å følge en slik strategi er Statens Pensjonsfond Utland (oljefondet).

Vær traust og smart: Unngå timing-risiko ved å foreta jevnlige innskudd i porteføljen. Den enkleste måten å gjøre dette på er å opprette en månedlig spareavtale. Da vil du investere i både gode og dårlige tider.
Lærdommen fra trauste ord som disiplin, strategi, rebalansering og spareavtale har i hvert fall vist seg som gode rettesnorer i tiåret vi har bak oss.

Les hva Storebrand Kapitalforvaltning mener om finansmarkedene fremover i siste månedsrapport.

Hva mener du? Hvilke investeringsstrategier synes du er best? Diskuter nedenfor!

3 kommentarer:

Anonym sa...

Interessant blog. Likviditet er en annen viktig rettesnor, mener jeg. Verdipapirfond og aksjer har daglig likviditet, i motsetning til eiendomsfond, hedgefond m.m. Det er det mange som ikke har tenkt så mye på tidligere, men som bittert har fått erfare de to siste årene... Det er litt vanskelig å spørre naboen om han vil kjøpe eiendomsfondet ditt...
Terje S

Anonym sa...

Storebrand har utvilsomt høy kompetanse på kapitalforvaltning. Men hvorfor forvalter dere fripoliser helt motsatt (lav aksejandel, selger ut ved børsfall, sier til kundene at dere skal inn igjen når tidene blir bedre), og argumenterer med at det av hensyn til kundene?

Anonym sa...

Storebrand Global og Aktiv Allokering ?

Legg inn en kommentar

Kommenter gjerne blogginnleggene våre!