Storebrand-header

Storebrandbloggen

11. februar 2010

Sparepenger på ville veier?

Av: Julie Songstad Andersland, Senior SRI-analytiker i Storebrand
”Putter sparepengene i klasevåpen” er overskriften på en artikkel i Aftenposten, BT og Adresseavisen 10. februar 2010. Avisen skriver at flere norske banker tilbyr kundene sine fond fra andre forvaltere, og mange av disse fondene er investert i selskaper som produserer klasevåpen, atomvåpen eller er involvert i store miljøødeleggelser. Kundenes sparepenger tar på den måten veien ut i det mange vil oppfatte som uakseptable virksomheter. Jeg er glad for å kunne si at Storebrand lenge har stilt etiske krav til våre eksterne forvaltere.
Storebrand tilbyr også sine kunder fond som er forvaltet av andre forvaltere, og understreker at vår konsernstandard for samfunnsansvarlige investeringer også gjelder for disse. Vi innrømmer imidlertid at vi ikke har like god kontroll som med våre egenforvaltede fond. Fordi investeringsbeslutningene er gjort av andre, kan vi ikke garantere for at fondene til en hver tid er i samsvar med vår konsernstandard. Det vi kan garantere er at vi hvert kvartal systematisk gjennomgår alle porteføljene til de eksternt forvaltede fondene våre.

Fondene sjekkes for alle selskapene Storebrand har utelukket fra sine investeringer. For tiden har Storebrand ekskludert 93 selskaper, noe som er langt flere enn det Statens Pensjonsfond - Utland har utelukket. Finner vi fond som er investert i noen av disse selskapene, oppfordrer vi forvalteren til å drive aktivt eierskap, alternativt selge seg ut av det aktuelle selskapet.

Selv om dette ikke er noe vi kan pålegge eksterne forvaltere, ser vi at arbeidet har gitt konkrete resultater. Så langt har vi vært i kontakt med 18 eksterne forvaltere, og syv av disse har kontaktet selskaper som er i brudd med vår standard. Ved at flere finansaktører legger press på de samme selskapene forsterkes det arbeidet som gjøres i Storebrand. Slik vi har sett i andre sammenhenger, tror vi at økt press på sikt vil føre til forbedringer hos selskapene som nå er utelukket. To av våre eksterne forvaltere har også solgt seg ut av selskaper som et direkte resultat av dialogen med Storebrand. Dersom forvaltere over tid ikke tar Storebrands bekymringer på alvor, kan vi som en siste utvei velge å selge oss ut av fond som systematisk bryter med vår konsernstandard.

Det er likevel viktig å skille mellom fondene Storebrand forvalter selv og fondene som forvaltes av andre. For å gjøre det lettere for kundene har vi merket alle våre egne fond med et merke som heter ”Garantert samfunnsansvarlig”. Dette fordi vi kan garantere kunden at disse fondene er investert i tråd med vår strenge konsernstandard. Alle våre eksternforvaltede fond er merket med ”Samfunnsansvar i fokus”. Selv om vi ikke kan gi den samme garantien her, viser dette at vi tar ansvar for vår finansielle leverandørkjede ved systematisk kontroll og oppfølging av våre eksterne forvaltere.

Les mer om Storebrands arbeid med samfunnsanvarlige investeringer på storebrand.no.

Er det viktig for deg at fondene du investerer i tar etiske hensyn? Diskuter nedenfor!

2 kommentarer:

Anonym sa...

Leser at Røde Kors vurderer å bytte bankforbindelse:
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3511317.ece

Til Storebrand Bank?

Torgrim sa...

Alle burde spare ekstra hvis man skal ha noen form for god pensjon i framtia!!
vanskelig å spare penger men jeg har funnet en måte som funker for meg
samtidig som jeg gjør noe godt!!! :)
Som Einstein sa om galskap: prøve det samme om og om igjen og
forvente et annet resultat!
Nå sparer jeg endelig penger :)

Sjekk http://www.betterglobe.com/11770

Har du spørsmål? mail meg torgrummy@hotmail.com

Torgrim :)

Legg inn en kommentar

Kommenter gjerne blogginnleggene våre!