Storebrand-header

Storebrandbloggen

15. mars 2010

190 000 må ta nye nye pensjonsvalg

Av: Bjørn Erik Sættem, informasjonssjef i Storebrand

I dag begynner Nav å sende ut informasjon til 190 000 nordmenn mellom 61 og 66 år. Disse må snart ta et viktig pensjonsvalg. Men ikke la deg stresse.
Det er de som neste år er mellom 62 og 67 år som først merker konsekvensene av det nye pensjonssystemet, og som snart må ta stilling til når de ønsker å gå av med pensjon. Fristen for å søke om å ta ut pensjon fra nyttår er 1. august, men ikke la deg stresse.

Disse valgmulighetene må de fem årskullene snart ta stilling til:
- Når skal jeg ta ut pensjon? Med en gang eller vente?
- Når skal jeg slutte å jobbe? Evt gå ned i stillingsbrøk?

Ja, fra 2011 kan faktisk arbeidstagere over 62 år fritt kombinere arbeid og pensjon! Det er for mange den største nyheten i pensjonsreformen.

Har du råd til å gå av tidlig?
Det nye pensjonssystemet åpner utvilsomt for flere valgmuligheter, men de valgene du tar kan få store konsekvenser for privatøkonomien. For mange arbeidstakere er ikke spørsmålet når du ønsker å gå av med pensjon, men når du har råd til å gå av med pensjon. For mange vil egen sparing være nødvendig for å kunne realisere drømmen om å gå av tidlig.

Mer pensjon hvis du venter
Velger du å stå lenger i arbeid, får du høyere pensjon. Det skyldes flere faktorer: For det første øker pensjonsbeholdningen din når du fortsetter å jobbe. For det annet skal denne pensjonsbeholdningen spres over færre forventede leveår dersom du venter med å ta ut pensjon.

Har du jobbet i 40 år med en snittinntekt på 400 000 kroner, får du en årlig pensjon fra folketrygden på 144 000 kroner dersom du går av som 62-åring. Venter du til du blir 67, øker den årlige utbetalingen til 181 000 kroner.

Pensjonsopplysningen.no finner du en pensjonskalkulator hvor du kan regne ut dine egne pensjonstall (se til venstre på siden). Her finner du også svar på det meste om den nye pensjonsreformen.

Veddemål mot staten
Dette kan sees som et veddemål mot staten. Føler du deg frisk som 62-åring, kan du jobbe videre og vente med å ta ut pensjon. Da vil du få høyere årlig pensjon resten av livet. Vedvarer den gode helsen og du lever lenger enn gjennomsnittet for ditt årskull, har du vunnet veddemålet.

Begynner helsen din å bli dårlig eller du lever usunt, kan det være lurt i å ta ut pensjonen tidligere. For de fleste vil trivsel på jobb og familiesituasjon riktignok være minst like viktige faktorer som økonomi og helse. Vi skrev mer om dette veddemålet i en tidligere blogg.

Ingen absolutt frist
Er du i aldersgruppen som snart skal ta stilling til om du skal søke om uttak av pensjon? Ikke la deg stresse av tidsfristen 1. august. Ta deg den tiden du trenger for å gjøre et veloverveid valg. Du kan også søke om uttak av tidligpensjon etter dette, og pensjonen øker jo lenger du venter med å ta den ut.

Og du kan ombestemme deg: Du kan gå av med pensjon neste år, for så å gå delvis eller helt tilbake igjen året etter – såfremt arbeidsgiver aksepterer det.

Synes du de nye pensjonsreglene er kompliserte? Du er ikke alene. Diskuter nedenfor.

2 kommentarer:

Anonym sa...

JA, dette er vanskelig!!! Særlig når pensjoen kommer fra flere kilder: Hva med AFP? Og tjenestepensjon?

Steinar sa...

Når det gjelder veddemålet med Staten, vil det vel lønne seg å ta ut pensjon fra 62 og la den gå inn på egen konto. Da sikrer du i det miste at pengene kommer dine nærmeste til gode hvis du skulle dø fra pensjonen. Er det noen nedside ved det?

Legg inn en kommentar

Kommenter gjerne blogginnleggene våre!