Storebrand-header

Storebrandbloggen

8. mars 2010

Kvinner – ta økonomiske grep

Av: Bjørn Erik Sættem, informasjonssjef i Storebrand

Kvinner tjener mindre enn menn, og har færre oppsparte midler. Desto viktigere er det at kvinner tar ansvar for egen økonomi. Her er noen tips på Kvinnedagen.


- Krev pensjon av mannen din, skriver VG på Kvinnedagen 8. mars. Det er førsteamanuensis Ellen Katrine Nyhus ved Universitetet i Agder som gir dette gode rådet til kvinner i fødselspermisjon, som taper arbeidsinntekt og pensjon på å være ute av arbeidslivet i perioder mens barna er små.

Flere dystre tall
Her er noen flere dystre tall sett med kvinneøyne:
- Kvinner tjener 15 prosent mindre pr time enn menn
- Nesten ni av ti minstepensjonister er kvinner
- Nesten 60 prosent av uføretrygdede er kvinner
- 40 prosent av yrkesaktive kvinner jobber deltid

I tillegg vet vi at kvinner sparer mindre enn menn og har en lavere formue. Vi vet også at kvinner normalt lever 4-5 år lengre enn menn – og at de gifter seg med menn som er eldre enn seg selv.

Dobbel skvis
Kvinnene kommer altså i en dobbel skvis: De har mindre oppsparte midler til alderdommen, og skal attpåtil fordele den lille potten over flere år! Kvinner har derfor all grunn til å bruke litt tid på å planlegge for sine eldre dager.

Ta kontroll
Min erfaring er at mannen er ”finansminister” i de fleste familier, og tar hånd om større økonomiske vurderinger som lån, sparing og forsikring. Kvinnen er gjerne ”økonomisjef” og tar seg av den daglige økonomien som innkjøp, regningsbetaling og lignende.

Et tips til kvinner er at de viser mer interesse for de store økonomiske beslutningene. Har du god oversikt over familiens økonomi, blir det også lettere å ha en formening om hva man skal leve av som pensjonist. Er det mørke utsikter til en romslig pensjonstilværelse, kan du ta noen grep allerede i dag.

Skilsmisse-spøkelset
Omtrent halvparten av alle ekteskap ender i skilsmisse. Altfor mange er uvitende om reglene for deling, og mange har en feilaktig oppfatning av at alt deles likt ved skilsmisse. Hovedregelen er at de verdiene man tar med inn i ekteskapet, skal man også ta med ut igjen. Kun verdier som skapes mens man er gift, skal likedeles. Men her er det flere unntak.

Ett unntak er pensjonsrettigheter: Ved skilsmisse får partene med seg det de har opptjent av pensjonsrettigheter. Dersom familien har valgt at mannen skal være hovedforsørger, mens kvinnen er hjemmeværende eller arbeider deltid, vil dette slå uheldig ut for hennes pensjonsrettigheter ved brudd. En løsning kan være å sørge for private ordninger for kvinnen. Typisk vil det si at mannen sparer jevnlig i konas navn.

Opprett en spareavtale
Det er aldri for sent å starte sparing til egen pensjon. Men jo tidligere du starter, jo mindre trenger du å spare i måneden. Det er mange måter å spare til pensjon på. Min favoritt er i spareavtale i aksjefond samt nedbetaling av lån.

Jeg anbefaler at man oppretter en månedlig spareavtale i et globalt aksjefond. Beløpet kan være fra et par hundrelapper i måneden og oppover. Når pengene trekkes direkte fra bankkontoen, er det mye lettere å spare jevnt. Ikke nøl – start sparingen i dag!

5 kommentarer:

Anonym sa...

Er det god likestilling at mannen skal spare til konas pensjon? Dette er gammeldagse råd, synes jeg! Å fordele permsjonstiden jevnere har jeg langt mer sansen for.
Atle

Anonym sa...

DEL PERMISJONEN LIKT.

Problemet er jo at kvinner ikkje vil dele permisjonen etter fødsel likt.
Dersom kvinner sluttar å sjå på fødselspermisjone som sin og i stedet ser på den som begge foreldrenes, så blir det ingen skjeivfordeling av pensjonen heller.

Anonym sa...

Jeg har vært gift en ansatt i Luftforsvaret og har i mange år vært hjemme med barn og tatt meg av familie slik at han fikk ivaretatt karrieren sin. Han har i alle år sagt at han skulle sørge for pensjonen min. Nå er vi gått fra hverandre og alle løfter er lagt i grus. Jeg kan i følge SPK forvente en pensjon på kr 12 000 og han over 30 000 pr mnd fra SPK. Jeg mener at opptjent pensjon i ekteskapet er opptjente verdier på linje med eiendom eller andre verdier. Kan slik skjevdeling ved opphør av ekteskap være lovlig?

63 år sa...

Enig i mye av det som er skrevet, vær ansvarlig i ekteskapet og ta del i økonomien men alt dreier seg ikke om penger.

Anonym sa...

Nei, ikke alt dreier seg om penger, men... I mitt tilfelle har jeg høyere utdannelse enn min mann, tjener mindre enn min mann, jobber like mye som min mann, eier ingenting fordi alt står på han, er gift, men økonomiske så er det en vits

Legg inn en kommentar

Kommenter gjerne blogginnleggene våre!