Storebrand-header

Storebrandbloggen

24. juni 2010

Små og langsomme skritt

Av: Olav Chen, senior porteføljeforvalter i Storebrand Kapitalforvaltning

Sist Norges Bank var i hevingsmodus, var mantraet små og ikke-hyppige skritt. Nå ser det ut som om de vil gå enda langsommere frem. Neste skritt blir kanskje først ved juletider.

Norges Bank nedjusterte som ventet onsdag sin såkalte rentebane, som er beste gjetning fra deres hold om hvordan renteforløpet blir fremover. I den nye rentebanen ble tidligere varslet renteheving i høst utsatt og dyttet frem i tid. Rentebanen ble justert ned med om lag en kvarting (0.25%) for de neste tre kvartalene, deretter en kvarting til siste halvdel 2011, og ytterligere en til i 2012.

Det betyr likevel at sentralbanken fortsatt er i en hevingsmodus. Rentenivået er på et unormalt lavt nivå. Norges Bank indikerer at de vil fortsette hevingene - men først kanskje i desember - om makroforholdene utvikler seg som de venter. Samlet venter de nå at det heves med kun 0.50% frem til neste sommer.

Årsaken bak de utsatte rentehevingene er uten tvil det som skjer i Sør-Europa. Lavere renter ute er faktoren som drar ned rentebanen mest. Internasjonale renter - og spesielt tyske - har falt som følge av uroen i PIIGS-landene, ikke minst som følge av flukt til sikrere statspapirer. Svakere vekstutsikter i Europa kombinert med lavere lønns- og inflasjonsutsikter bidrar i tillegg. Dette gjør at også norske renter blir holdt nede. En potensiell styrking av kronen med økende rentedifferanse holder dermed Norges Banks renteplan fra forrige gang som gissel.

Men ikke alle typer renter har falt som følge av uroen. Statsrenter for PIIGS-landene har økt kraftig og holdt seg høye, tross iherdige forsøk fra den europeiske sentralbanken til å holde dem nede med de facto kjøp av statsobligasjoner. Pengemarkedsrentene har også økt som følge av usikkerheten og bidratt til at Norges Bank ser mindre behov for sine rentehevinger på kort sikt. Det trenger dog ikke nødvendigvis være godt nytt for låntagere, da lånekostnadene i større grad følger innlånskostnadene til bankene.
Norske husholdninger kan likevel glede seg over utviklingen og rentenivået. Fortvilelse i Sør-Europa resulterer i renteglede her hjemme. På mange måter er norsk økonomi i en såkalt Goldilock-tilstand (Gullhår) akkurat nå. Det er verken for hett eller for kaldt, hva angår norsk økonomi. Veksten er sånn passe høy - ikke for høy eller for lav. Det samme kan man si om inflasjonspresset. Ikke minst har ikke den norske stat heller noe gjeldsproblem. Oljeformuen kommer godt med. Gullhår i flere betegnelser er kanskje også godt beskrivende.

Rentebanen er likevel bare en prognose og en indikasjon på det faktiske forløpet. Vi har sett utallige rentebaner som har ligget milevis unna det faktiske renteforløpet. Vi har også sett utallige inflasjonsbaner/¬-prognoser fra Norges Bank – som indirekte legger premissene for rentebanen – som har bommet kraftig. Et viktig anker og signal har likevel vært at inflasjonsbanen alltid har endt opp på inflasjonsmålet på 2.5% mot slutten av prognoseperiodene. For første gang i historien publiserte Norges Bank 23. juni 2010 en inflasjonsprognose som ender under målet og på 2.25%.
En historisk begivenhet og milepæl som dette var, ble tilsynelatende forbigått i stillhet av rentejubelrusen om at renten trolig ble holdt uendret ut året. Hvem bryr seg om denne lille detaljen på en kvarting, kan man selvfølgelig spørre. Men det er ingen tilfeldighet at alle inflasjonsprognosene i Pengepolitiske (tidligere Inflasjons-) rapporter, siden innføring av inflasjonsmålet, har blitt forankret på magiske 2.5%. Dette er et signal om et lite skift. Et skift mot enda mer fleksibel inflasjonsstyring; fra et for snevert fokus på kun konsuminflasjon og troen på at det skal fange opp alt. Et lite skritt i basispunkter, men et stort steg for pengepolitikken. Dette er nemlig de første - men små og langsomme skrittene - mot å lene seg mot vinden.

www.twitter.com/olavchen

Denne bloggen er også publisert på E24.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommenter gjerne blogginnleggene våre!