Storebrand-header

Storebrandbloggen

30. august 2010

Meravkastning - hva betyr det for deg?


Av Karsten Solberg, leder produktutvikling i Storebrand Kapitalforvaltning

En fondsforvalters dyktighet kan måles ut fra de samme kriterier vi er vant til fra øvrige prestasjonsarenaer: Hvor god er du i forhold til dine konkurrenter?

For en fondsforvalter som er avhengig av kundenes tillit vil det være viktig over tid å levere en avkastning som er bedre enn det gjennomsnittet av konkurrentene klarer. Begrepet meravkastning henspeiler på de resultater en forvalter oppnår hvis man ser verdiendringene opp mot en representativ utvikling i de markeder man investerer i.

Mange er kjent med at Delphi har skapt meravkastning i alle de fondene som forvaltes, men det kan være grunn til å reflektere litt over hva det faktisk betyr at man finner en forvalter som evner å skape en avkastning som er bedre enn markedet for øvrig. På kort sikt er det marginale forskjeller i lommeboka om man får litt bedre avkastning i forhold til konkurrenter i et enkelt år. Hvis man derimot ser hva det betyr å få en prosent i årlig meravkastning i for eksempel 20 eller 30 år, erkjenner man raskt at valg av forvalter kan gi vesentlige utslag på fremtidig økonomisk situasjon.

Et enkelt eksempel illustrerer dette:
Hvis du plasserer 100.000 kroner i et aksjefond som oppnår 8% i årlig avkastning, vil verdien av investeringen ha steget til ca 1 million i løpet av 30 år. Hvis du er så heldig å finne en forvalter som gir en årlig meravkastning på 2% vil investeringen ha økt til ca 1,7 millioner, og har forvalter klart 4% årlig meravkastning i den samme perioden vil 100.000 ha vokst til 3 millioner før skatteeffekter hensyntas.

Ingen kan forvente at en forvalter klarer å slå markedet i hvert enkelt år; all forskning tilsier at det er svært vanskelig å ha en konsistent meravkastning. Det er imidlertid verdt å sette seg inn i de resultater Delphis forvaltere har oppnådd i sine respektive fond siden oppstart, og reflektere over hva avkastningshistorikken har å si for andelseierne i fondene. Per utgangen av juli 2010 lå gjennomsnittlig årlig meravkastning for de rene aksjefondene på mellom 4,1% og 5,4% etter forvaltningskostnader siden oppstart. Fondene har mellom 4 og 19 års historikk.

Stor risiko?
Mange vil hevde at Delphis meravkastning utelukkende skyldes at de tar stor risiko i sine investeringer. Dette er ikke ubetinget riktig, men det er et faktum at Delphis forvaltere gis relativt store frihetsgrader til å avvike fra markedets sammensetting av aksjer. På den måten kan de kan gjennomføre sin unike forvaltningsstrategi som bygger på kombinasjonen av fundamentalanalyser og trendanalyser. Etter vårt syn er det også slik det bør være: Skal man kun følge markedet bør man kjøpe passivt forvaltede fond (indeksfond). Har man tro på at forvalter skal kunne levere en meravkastning må man også stille nødvendige verktøy til rådighet. Det har vist seg å være en gullkantet historie for Delphis andelseiere.

Les mer om Delphis forvaltningsstil Delphi.no.

2 kommentarer:

Anonym sa...

JEg har selv Delphifond og er godt fornøyd. Men: Hvordan er Delphis resultater sammenlignet med Skagen Fondenes? Jeg ser for eks at Skagen Global har 5 stjerner hos Morningstar mens Delphi Verden har 3.
Sverre G

Anonym sa...

Det er hyggelig å høre at du som kunde er fornøyd med dine fond i Delphi.

Delphi sammenliknet med Skagen:

I Morningstar rangeres fondene i hver enkelt Morningstar kategori. I dag er eksempelvis Delphi Verden kategorisert i 'Store selskap vekst' og Skagen Global er kategorisert i 'Store selskap blanding'. Delphi Verden holder godt følge med 4 og 5 stjerners fondene i kategorien som Skagen Global er delt inn i. Ser vi på standardavviket i Delphi Verden og Skagen Global, har Delphi Verden et lavere standardavvik enn Skagen Global. Morningstar benytter ikke standardavvik i risikomålingen, i stedet bruker de noe de kaller for ”expected utility” der nedsiderisiko straffes hardere enn oppsiderisiko (til forskjell fra standardavvik som behandler oppside og nedsiderisiko likt). Siden oppstart av Delphi Verden i 2006 har fondet hatt en høyere avkastning enn Skagen Global i 1 av 3 siste årene. Dersom Delphi Verden fortsetter sin positive utvikling i 2010 vil det være 2 av de siste 4 årene.

Fondssammenlikning
Delphi Verden Skagen Global
Avk. siste 3 år -4,74 % -2,40 %
Hittil i 2010 10,92 % 5,95 %
Standardavvik 18,65 20,42
Fond etablert 23.mai.06 07.aug.97

Når det gjelder antall stjerner, spiller alderen på fondet en rolle for "Overall Ratingen". Skagen Global har lengre historikk enn Delphi Verden og har 4 stjerner i Morningstar mot Delphi Verden sine 3, når vi ser på 3 års ratingen. Vi må da også huske på at Delphi Verden og Skagen Global ligger i hver sin kategori som de blir sammenliknet mot. Morningstar jobber nå med en kvantitativ analyse av Delphi Verden hvor også kategoriseringen blir sett nærmere på.

Vi er opptatt av at likt blir sammenliknet med likt. Men til syvende og sist er det avkastningen kunden sitter igjen med som er viktigst for de fleste investorene, ikke antall stjerner.

Karsten S.

Legg inn en kommentar

Kommenter gjerne blogginnleggene våre!