Storebrand-header

Storebrandbloggen

23. august 2010

Svakere vekst i verdensøkonomien

Av: Olav Chen, senior porteføljeforvalter i Storebrand Kapitalforvaltning
Storebrand Kapitalforvaltning har helt siden april 2009 vært positiv til det globale konjunkturforløpet. Men i det siste har risikoen for "double dip" økt. Hovedscenarioet er likevel fortsatt positiv, men svakere, vekst.

Etter en kraftig global økonomisk gjeninnhenting siden våren 2009, er det nå stadig flere tegn til svakere vekst i tiden fremover. Oppturen kom - som alltid - overraskende og kraftigere enn ventet (jfr tidligere Finansavisen-innlegg "Oppturen kommer overraskende" 19. mars 2009).

Storebrand Kapitalfovaltnings rammeverk for konjunkturovervåkning har vist at globale makrotall har overrasket signifikant på oppsiden siden bunnen i mars 2009. Global konsensus BNP vekstanslag har også kontinuerlig blitt oppjustert måned for måned helt siden da. Inntil nylig. De siste to månedene har anslagene toppet ut og endog blitt nedjustert for første gang på 15 måneder. Konsensusforventingene indikerer dog fortsatt positiv vekst og ikke ny global resesjon, men den gode trenden med stadig oppjusteringer er nå snudd.

"Double dip", W og kvadratrot
Semantisk sett kan det være en utfordring å skille mellom en fase med tap av vekstmomentum og det såkalte ”double dip”-scenarioet. Mange vil nok argumentere for at man er i sistnevnte scenario selv om bare veksttakten dabber av, til tross for at veksten fortsatt er positiv. Faktum er at vi nå går inn i neste fase av bokstavleken, etter at globale makrotall har vist et V-formet oppsving. Pessimistene som proklamerte L- og U-formet forløp i fjor tok feil. Et "double dip"-scenario skulle nå tilsi et W-forløp hvor veksten igjen skulle bli negativ. Det positive alternativet blir et kvadratrot-forløp med tap av vekstmomentum om man ikke tror på videre tiltagende vekst.

Avhengig av formen på halen på kvadratroten, har man dermed utallige gradsforskjeller og nyanser ned til W-forløpet. Forvirringen kan dermed bli stor i forhold til hvor man befinner seg, hvor langt man skal ned og ikke minst om man skal se glasset som halvtomt eller halvfullt.

Oppbrukte virkemidler
Spesielt globale industriproduksjonstall har steget kraftig i over ett år nå, godt hjulpet av tidenes lagerkorreksjon. Det ble nærmest produksjonsstopp da finanskrisen herjet på det verste, og lagrene ble tømt selv med fallende etterspørsel og forventninger om en ny depresjon. Det ble ingen depresjon, men vi fikk tidenes resesjon. Lagerkorreksjonen som bidro til kraftig produksjon for å bygge opp lagrene til mer normale nivåer, ser nå ut til å være et tilbakelagt stadium. Vekstbidraget herifra har vært stort i BNP termer.

Globale ledende indikatorer for konjunkturforløpet har også snudd og varsler lavere veksttakt fremover, men ikke en ny resesjon. Ikke minst ebber også virkningene av de kraftige stimulitiltakene i fjor nå også gradvis ut. Kraftig rentefall og offentlig pengeforbruk har bidratt til å dra etterspørselen i økonomien opp. Rentene kan nå vanskelig bli lavere fra dagens nivåer og fokuset når det gjelder offentlige budsjetter er nå heller å stramme inn enn å bruke mer.

USA skuffer - Europa overrasker
Spesielt har fokuset på PIIGS-regionen og Europa vært dominerende før sommeren. Stresstestene og resultatene derfra har beroliget markedene noe hva angår statsgjeld. Varsler om offentlige innstramminger i Europa har likevel ikke uventet gjort at folk har blitt mer pessimistiske på den europeiske økonomien med lavere vekstforventninger. Et grep som var nødvendig for å gjenopprette markedsroen.

Til tross for kraftige innvendinger fra enkelte fremtredende økonomer med Krugman i spissen, som frykter dette skal kvele veksten. Faktum de siste to måneder når det gjelder løpende makrotall i Europa er likevel at de har overrasket på oppsiden. Spesielt hos storebror Tyskland har aktiviteten vært høy. Trolig godt hjulpet av etterspørselen fra Asia og Kina, som for øvrig gikk forbi Japan i BNP størrelse i andre kvartal og ble nummer to etter USA. Faktisk er det i USA hvor skuffelsen har vært størst i forhold til makronyheter. Spesielt arbeidsmarkedstallene har skuffet og ikke utviklet seg like bra som tidligere, som er negativt i forhold til at amerikansk konsum og etterspørsel skal bidra til videre global vekst.

"..put your mouth.."
Storebrand Kapitalforvaltning har helt siden april 2009 vært positiv til det globale konjunkturforløpet. Vi har anbefalt og ligget overvektet aksjer med unntak av en måned siden da. Vårt hovedscenario har også vært det samme - det såkalte kvadrarotscenarioet - og er fortsatt ikke en såkalt ”double dip” resesjon. Likevel har risikoen for et ”double dip” scenario økt den siste tiden. Ikke minst beveger vi oss nå ut på halen på kvadratroten, og markedene kan være i villrede hvor man er og beveger seg. Nedsiderisikoen oppleves også større når man faktisk ser svekkelse i tallene og står overfor en svakere periode med vekst. I den klassiske scenen i den amerikanske humorserien Seinfeld, så putter George sin snack i dippen, spiser, og dipper den igjen. Sidemannen reagerer kraftig på denne ”double dip”-en, som ifølge vedkommende er som å putte hele munnen i dippen. (Se videoen på youtube her. Foto: Seinfeld/Youtube.)

Vi putter pengene hvor munnen er (les: "put your money where your mouth is"). I de aktivt forvaltede mandatene våre i Allokeringsgruppen har vi redusert aksjeeksponeringen til en normalvekt. Og i august endret Storebrand Kapitalforvaltning markedssyn og anbefalingen fra en overvekt til en normalvekt i aksjer.
Denne kronikken er også publisert i Finansavisen 21. august.

www.twitter.com/olavchen

1 kommentar:

Anonym sa...

Med 10 år uten avkastning i global aksjefond - hvorfor skal jeg da investere i aksjer i det hele tatt? Tror jeg putter alle pengene i banken - der holder de i alle fall sin reelle verdi...
Torleif

Legg inn en kommentar

Kommenter gjerne blogginnleggene våre!