Storebrand-header

Storebrandbloggen

23. august 2010

Trenger jeg helseforsikring?

Av Jan Otto Risebrobakken, Direktør for næringspolitikk i Storebrand

Redaktør Tom Staavi i Dine Penger har skrevet en interessant blogg om helseforsikring: Bør jeg tegne privat helseforsikring? Hvorfor skal jeg tegne en slik forsikring? Jeg mener privat helseforsikring er viktig både som et korrektiv og et supplement til den offentlige helsetjenesten.
Staavi går grundig gjennom en rekke argumenter for og mot helseforsikring, men premisset for diskusjonen er satt på spissen: Hvis det offentlige helsevesenet fungerer, trenger vi ikke privat helseforsikring. Hvis vi trenger privat helseforsikring er den offentlige helsetjenesten dårlig og staten har ført oss bak lyset.

Tom Staavis blogg

Jeg mener dette ikke handler om enten eller, men både og. Vi har en god offentlig helsetjeneste i Norge. Men en god offentlig helsetjeneste blir bedre av at det finnes private supplementer og korrektiver, i form av private klinikker og sykehus. Både faglig, kvalitativt, økonomisk og driftsmessig har de offentlige sykehusene godt av konkurranse og å bli utfordret av aktører som prøver å løse oppgavene smartere og mer effektivt. Den offentlige helsetjenesten ser også nytten av dette, og de regionale helseforetakene ivaretar på enkelte områder sitt ansvar for å sørge for tilgang til helsetjenester for befolkningen gjennom å kjøpe tjenester fra private leverandører – i konkurranse med offentlige utøvere. Mange av disse private leverandørene selger også tjenester direkte til publikum, herunder også forsikringsselskapene.

Kapasitet i helsetjenesten er ikke en gitt størrelse og forholdet mellom offentlig helsetjeneste og private tilbud er ikke nødvendigvis et nullsumspill. Flere aktører, ulike måter å drive på osv, kan bidra til å øke kapasiteten, dels gjennom at private aktører investeringer i bygninger og medisinsk utstyr men også gjennom økt arbeidstilbud fra helsepersonell. Storebrand Helseforsikring er delvis eiet av DKV (Deutsche Krankenversicherung) og våre kunder får tilgang til behandling ved sykehus i Tyskland og andre Europeiske land. Helseforsikring bringer altså private sykehus i Europa inn som ekstra ressurs - og måleparameter - til det norske folk, et tilbud som ellers bare ville vært tilgjengelig for en ytterst liten og privilegert gruppe.

Selv om den offentlige helsetjenesten i Norge er god, betyr ikke det at den er uten svakheter, f. eks. er gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten 77 dager. Pasientrettighetsloven har gitt rett til behandling innenfor individuelle, på medisinsk grunnlag fastsatte frister, men ventetiden for rettighetspasientene er likevel 68 dager i snitt. Ventetidene er en viktig grunn til at så mange bedrifter har valgt å tegne helseforsikring for sine ansatte, rett og slett for å ha kontroll over en risiko de ikke ønsker å ha.

På tross av en viss sentralisering av behandlingsfunksjoner de siste årene, har vi fortsatt en offentlig helsetjeneste med mange små sykehus, som alle ønsker å opprettholde et bredt spekter av medisinske funksjoner. Resultatet er mange små fagmiljøer, og store forskjeller i behandlingskvalitet (målt som f. eks. overlevelse etter kreftbehandling).Tilgang til alternativer gjennom privat forsikring handler også om alternativ tilgang til topp kvalitet, og sikkerhet for å kunne få en alternativ vurdering.

Den offentlige helsetjenesten står overfor store utfordringer. Helsedirektør Bjørn Inge Larsen tok i vår opp behovet for strengere prioriteringer, og ble møtt med en mur av taushet fra det politiske miljøet. Debatten er vanskelig, men vi slipper ikke unna. Medisinsk utvikling (nye behandlingsmetoder, medikamenter, teknologi osv), økt etterspørsel fra mer ”kunder” som både blir mer kunnskapsrike, krevende og også lever lenger gjør at vi ikke kommer unna behovet for prioriteringer. Myndighetene må slik Larsen tok til orde for definere hva det offentlige skal ha ansvar for, og hva den enkelte må dekke selv.

Det er behov for å gå opp ansvarsdelingen mellom offentlig og privat, og her er helseforsikring en del av løsningen når det gjelder helsetjenester den enkelte i fremtiden i større grad må ta ansvar for selv. Helseforsikring er kanskje kostbart, men allikevel en mulighet for mange til å kunne få tilgang til et eksisterende privat alternativ som uten forsikring kun er for de mest ressurssterke.
Hva mener du? Diskuter nedenfor!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommenter gjerne blogginnleggene våre!