Storebrand-header

Storebrandbloggen

29. september 2010

Etikk er butikk

Av: Elin Myrmel-Johansen, konserndirektør for Samfunnsansvar i Storebrand

Enkelte hevder at strenge krav om miljø og samfunnsansvar i investeringene vil redusere avkastningen. Storebrand har 15 års erfaring med bærekraftige investeringer. Vår erfaring er at slike krav ikke går ut over avkastningen, snarere tvert imot.


I et innlegg i Fædrelandsvennen 22. september under overskriften «Etikk koster penger» hevder kommentator Valerie Kuben i samme avis at det å stille strenge krav om miljø og samfunnsansvar i investeringene ville redusere pensjonene våre. I Storebrand har vi stilt slike krav siden 1995. Vår erfaring er at slike krav ikke går ut over avkastningen.

Storebrands konsernstandard for samfunnsansvarlige investeringer dekker de samme områdene som Pensjonsfondets retningslinjer, deriblant menneskerettighetsbrudd, korrupsjon, alvorlig miljøskade og enkelte våpentyper. Storebrand går imidlertid enda lenger, blant annet ved også å utelukke de ti prosent dårligste selskapene i høyrisikoindustrier. Mens Pensjonsfondet for tiden har utelukket 51 selskaper, utelukker Storebrand 99 selskaper.

Hvilke følger får så Storebrands utelukkelser for risiko og avkastning? Selskapene som Storebrand har utelukket, utgjør i dag i underkant av syv prosent av de samlede verdier i Morgans Stanleys verdensindeks - altså en ikke uvesentlig andel. Dette påvirker ikke risiko i særlig grad. Det samme kan sies om avkastningen. Vi tror faktisk at dette i et langsiktig perspektiv vil kunne øke kundenes pensjoner.

Våre antakelser bekreftes i en internasjonal analyse publisert av Mercer (2009). De har analysert 16 ulike studier av sammenhengen mellom kriterier for miljø og samfunnsansvar og avkastning. Konklusjonen er at ti av 16 studier viser positiv avkastning, to negativ til nøytral og fire nøytral.

Dagens praksis i Pensjonsfondet kan karakteriseres som defensiv, der man er opptatt av å «sikre en avkastning med en standard som vi kan stå oppreist og forsvare», som statssekretær Hilde Singsaas i finansdepartementet uttalte på seminaret på UiA i forrige uke. Storebrand har utelukket selskaper i 15 år, men har hele tiden også investert litt mer i de aller beste og vært i dialog med bedrifter for å påvirke til forbedring.

Allerede i dag skjer over halvparten av verdens verdiskapning i fremvoksende markeder som Kina, India og Brasil. Bedrifter som ønsker å vokse, beveger seg inn i disse landene og må håndtere nye risikoer knyttet til blant annet korrupsjon, barnearbeid og menneskerettighetsbrudd.

Vi tror fremtidens vinnere i næringslivet vil være de som forstår samfunnsutfordringene i markedene de opererer i, og som evner å svare på dem gjennom den daglige driften. General Motors er et godt eksempel på en bedrift som altfor sent forsto at kundenes preferanser endret seg når det gjelder bilkjøp. Deres manglende forståelse av effekten av klimautfordringene bidro til at det gikk som det gikk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommenter gjerne blogginnleggene våre!