Storebrand-header

Storebrandbloggen

9. september 2010

Ta ut pensjon nå – eller vente?

Av: Jan Otto Risebrobakken, direktør for næringspolitikk i Storebrand

Fra nyttår kan du selv velge når pensjonen skal starte, og du kan ta ut pensjon selv om du fortsetter å jobbe. Egen helse, økonomi og trivsel på jobb er faktorer du bør tenke gjennom før du tar valget.


Pensjonsreformen gir økt valgfrihet og nye muligheter. Fast pensjonsalder på 67 år i folketrygden er historie. Nå må vi selv velge når og hvor mye pensjon vi vil ta ut. Med nye valgmuligheter kommer også nye spørsmål. Hva ønsker jeg, og hva er konsekvensene? Hva lønner seg?

To tommelfingerregler gjelder:

1. Det lønner seg å stå i arbeid. Da opprettholder du lønnsinntekten, og du fortsetter å tjene opp pensjon. I det nye pensjonssystemet fortsetter du å tjene opp pensjon frem til fylte 75 år.

2. Pensjonen blir høyere jo lenger du venter med å ta ut pengene. Dette er fordi pensjonsrettighetene du har tjent opp da skal fordeles på færre forventede leveår.

Har du god helse og trives i jobben? Ved å utsette pensjonsuttaket kan du få betydelig høyere pensjon. Dersom du lever lenger enn gjennomsnittet for ditt årskull, kan du på den måten få samlede pensjonsutbetalinger som overstiger pensjonsbeholdningen du tjente opp gjennom arbeid. Dette er fordi pensjonen fra folketrygden og AFP er livsvarig, og utbetalingene fortsetter selv om du lever til du blir 100. Det samme gjelder utbetalinger fra tjenestepensjonsordninger med livsvarige ytelser.

Hvis helsen begynner å skrante og du ønsker å slutte i jobben, blir det mulig å ta ut pensjon fra folketrygden allerede fra 62 år, men da blir den årlige pensjonen lavere. Lever du kortere enn gjennomsnittet for ditt årskull, vil dine samlede pensjonsutbetalinger bli mindre enn pensjonsbeholdningen du har tjent opp. Resten bidrar til å finansiere pensjonene til andre som lever lenger.

Lønn og pensjon samtidig kan gi høyere skatt. Pensjon beskattes som inntekt når du tar den ut. Dersom du tar ut pensjon samtidig som du mottar lønn, kan skatten på pensjonen din bli høyere enn dersom du venter med å ta ut pensjon til du slutter å jobbe. Årsaken er toppskatt. Innslagspunktet for toppskatt er for tiden 456 000 kroner. Tjener du mer enn dette og tar ut pensjon i tillegg, tar staten altså 9 kroner ekstra for hver hundrelapp du får i pensjon.

Fem fete år fulgt av tyve magre? Ved å ta ut full pensjon samtidig som du fortsetter å jobbe, kan du øke den disponible inntekten med kanskje 50 prosent og leve glade dager – så lenge det varer. Når du en dag slutter å jobbe er konsekvensen av et slikt valg varig lavere pensjon og trang økonomi livet ut.

Pensonlige hensyn. Pensjonsreformen gir deg mange nye valgmuligheter. Bør du så gjette på egen levealder og finregne på forventet pensjonsutbetaling før du bestemmer deg for når du skal ta ut pensjon? Eller er andre ting vel så viktige? Har du en jobb du liker og trives med er det kanskje det som bør avgjøre om du fortsetter å jobbe eller ikke? Og: Hva skal du fylle all den nye fritiden med?

Uansett bør du være klar over hvordan det nye pensjonssystemet fungerer, og hvilke muligheter og konsekvenser som ligger i det å skulle velge sin egen pensjonsalder.

Har du gjort deg noen tanker om når du vil pensjoneres? Hva er viktigst for deg når denne beslutningen skal tas? Diskuter nedenfor!

Regn ut din fremtidige pensjon på storebrand.no - klikk her.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Hvis helsen begynner å skrante er vel uførepensjon den naturlige veien? Hva er en normal uførepensjon sett i forhold til tidligere inntekt?
Hans L.

Jan Otto Risebrobakken sa...

Hei,
I dag beregnes uførepensjonen som alderspensjon fra folketrygden. Det ventes endringer slik at uførepensjonen utgjør 66 % av lønn opp til 6,1 G. Vi venter også på regler for overgangen mellom uførepensjon og alderspensjon. Resonnementet over tar uansett utgangspunkt i alderspensjonsbeholdningen og hvordan man kan tenke rundt uttak av den. Hvis man har rett til ny AFP, er ikke uførepensjon nå å trakte etter når man nærmer seg pensjonsalder, da faller nemlig AFP-rettighetene bort (livsvarig tilleggspensjon på kanskje 50 000 kr i året for en gjennomsnittsinntekt).

Jan Otto

Anonym sa...

Hei.
Jeg har mulighet for å ta ut AFP etter gammel ordning i år, men går nå sykemeldt i 9. mnd. Jeg kan også vente med å ta ut pensjon etter ny ordning ved nyttår, men vet ikke hva framtiden venter meg. Det kan bli snakk om uførepensjon også. Hva vil lønne seg? Jeg blir 63 år dm.
Mvh
Svein A.

Anonym sa...

Hei¨
Jeg fylte 65 år i sept 10. Årsinntekt ca. 820000. Planlegger å jobbe 1-2 år til. Hva er konsekvensen ved å ta ut full FT/AFP fra 1.1.11.

Legg inn en kommentar

Kommenter gjerne blogginnleggene våre!