Storebrand-header

Storebrandbloggen

19. januar 2011

Mikrofinans krever godt gammeldags bankhåndverk


Av: Elin Myrmel Johansen, konserndirektør for samfunnsansvar, Storebrand

I desember tok NRKs Brennpunkt opp utfordringer ved mikrofinans under tittelen «Fanget i mikrogjeld». Det er riktig at den sterke veksten i mikrofinans gir noen negative effekter. Dette tar bransjen på alvor.


Mikrofinans er banktjenester til fattige personer som ikke har tilgang til penger i et vanlig bankmarked. Mikrofinans møter et stort behov hos fattige - nemlig behovet for kapital.

Storebrand er en av Norges største private investorer innen mikrofinans, og har fem års erfaring på området. Vi har plassert ca 200 millioner kroner av våre kunders pensjonsmidler i ulike mikrofinansfond og -prosjekter. Avkastningen så langt hva vært konkurransedyktig – og på plussiden.

Gjennom våre fem år som investor i mikrofinans har vi sett godt og mindre godt bankhåndverk, slik vi ser resten av finansbransjen. Vi har deltatt i håndtering av en regjering som ber sitt folk om ikke å betale tilbake (Nicaragua), vi har håndtert forfølgelse og korrupsjon (Aserbadjan) og flere andre vanskelige situasjoner.

Den sterke veksten i mikrofinans skjer ikke uten negative effekter. Kritikken går først og fremst på høye renter og aggressiv utlånspolitikk, som Brennpunkts dokumentar påpekte. Dette tar bransjen på alvor. Mange av de største mikrofinansinstitusjonene har eksempelvis gått sammen om å lage tydeligere internasjonale spilleregler for å beskytte låntagerne bedre.

Det er ikke noe motsetningsforhold mellom veldedig og kommersiell virksomhet innenfor mikrofinans, som enkelte hevder. Utviklingslandene trenger begge deler - og mer til. Uten deltagelse fra kommersielle aktører hadde bransjen aldri greid å tilby langt over 100 millioner fattige familier mikrokreditt. Bare Storebrands beskjedne aktivitet når ut til nær 1 million mennesker.

Storebrand vil fremdeles investere i mikrofinansprosjekter. Vi ser gjerne at flere norske investorer blir med i Det norske mikrofinansinitiativet. NORAD kan også bidra til økte investeringer ved å garantere for deler av utlån fra aktører som norske livselskap - slik som USAID og andre lands hjelpeorganisasjoner gis anledning til.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommenter gjerne blogginnleggene våre!