Storebrand-header

Storebrandbloggen

2. mai 2011

Framvoksende korrupsjonsfeller

Av: Christine T. Meisingset, leder for bærekraftige investeringer i Storebrand

Som langsiktig investor stiller Storebrand krav til god forretningsskikk og bærekraftig virksomhet i alle våre investeringer. Telenor er et av selskapene vi eier. De siste månedene har selskapet blitt ufrivillig dratt inn i en voksende korrupsjonsskandale som involverer Telenors indiske partner. Denne saken belyser et omfattende problem for alle norske selskaper som har virksomhet i framvoksende økonomier.


De alle fleste av disse landene sliter med systematisk korrupsjon i offentlig forvaltning. Anbudsrunder, tildeling av lisenser og det daglige administrasjonsarbeid kan alle være gjennomsyret av korrupsjon. De negative konsekvensene er mange, blant annet påvirkes infrastruktur, som er livsnødvendig for å vokse.

Når vinneren av et offentlig anbud er selskapet som har betalt de største bestikkelsene, og ikke selskapet som har det beste eller rimeligste produktet, er resultatet som oftest dyre og dårlige tjenester for brukerne. Annenrangs veier, strømnett og mobilnettverk kan hindre økonomisk vekst i et 30-40 års perspektiv og dermed også kvele samfunnsutviklingen.

Det er meget viktig at selskaper etablerer retningslinjer og kontrollrutiner mot korrupsjon. Men uansett hvor gode et selskaps egne systemer er, knyttes det betydelig risiko til samarbeidspartnere. Selskaper kan redusere denne risikoen ved å stille krav til at samarbeidspartnere har systemer som er i stand til å både oppdage og behandle korrupsjon i egne rekker. Det er også viktig å merke seg at selv om man ikke eier selskapet når korrupsjon finner sted, kan man bli sittende igjen med regningen til slutt, slik Telenor erfarer i denne saken.

Som langsiktig investor stiller Storebrand krav til god forretningsskikk og bærekraftig virksomhet i alle våre pensjons- og fondsporteføljer. Per i dag har vi utelukket ni selskaper for grov korrupsjon, og er i aktiv dialog med mange flere for å få dem til å bedre systemene sine. Dette vil både kunne trygge inntjeningen i fremvoksende markeder og forbedre samfunnsutviklingen.

Hva mener du? Synes du det er riktig og viktig at store investorer stiller slike krav til selskapene de investerer i?

Dette innlegget sto på trykk i Dagens Næringsliv 30. april 2011.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommenter gjerne blogginnleggene våre!