Storebrand-header

Storebrandbloggen

31. oktober 2011

7 milliarder mennesker idag – skal vi feire?

Av: Stina Billinger, bærekraftsstrateg i Storebrand
Idag, mandag 31. oktober 2011, blir vi 7 milliarder mennesker på jorden. Da jeg begynte på skolen for 25 år siden var vi omtrent 5 milliarder på jorden. Forskere mener at vi i år 2050 vil være mellom 9 og 12 milliarder. Hastigheten på befolkningsveksten er økende - og ikke minst utfordrende.


 



Men i Sverige  avfolkas landsbygden och befolkningstillväxten i Europa har stannat av. I vissa länder sjunker till och med antalet invånare. Förstagångsföräldrarna blir allt äldre, och pensionärerna lever allt längre. Vi hör på nyheterna att vi kommer behöva importera arbetskraft om vi ska kunna försörja vår åldrande befolkning.

Till 98 % sker  befolkningsökningen i det vi kallar för tillväxtmarknader och utvecklingsländer, exempelvis Indien, Kina, Brasilien, Turkiet, Mexiko, Sydafrika och Thailand. Där går även urbaniseringen snabbt. Kinas fastighetsmarknad kokar och alla världens lyftkranar samlas på platser vi inte en kan namnet på. Det finns städer med över 30 miljoner invånare i Kina som inte ens en promille av svenskarna eller normännen hört talas om. 2050 kommer två tredjedelar av världens befolkning bo i städer.

Redan idag kommer hälften av världens ekonomiska tillväxt från de så kallade tillväxtländerna. Företag från Kina, Indien, Brasilien är idag globala, starka bolag som står sig väl i konkurrensen internationellt. Så länge arbetskraften är billigare i somliga av dessa länder kommer produktionen fortsätta att flytta dit.

En majoritet av bolagen på Stockholmsbörsen är beroende av råvaror från eller produktion i tillväxtländerna i sin verksamhet. I Kongo, Sydafrika och Guatemala finns gruvor och naturresurser som några av våra svenska och norska företag är helt beroende av för sin produktion. Det är alltså inte bara befolkningen som växer i dessa länder – ekonomierna växer också och vi ser en befolkning som ökar sin konsumtion. Precis som vi har gjort och fortsatt gör. 

Den enorma industrialiseringen vi har sett de senaste 30 åren har lett till ett väsentligt mer resurskrävande och avfallsproducerande levnadssätt. Denna utvecklings startade i de  rikare länderna men slår nu till med kraft nu också i tillväxtländerna. Detta, i kombination med befolkningstillväxten, har lett till ett överutnyttjande av många naturresurser, ett förändrat klimat och en ekosystem under svår stress.

Men vad har då detta med oss att göra? Om jag säger att befolkningsökningen och tillväxtmarknaderna har påverkan på dina sparpengar – tror du mig då?

Jag påstår också att vår förmåga att hantera knappa resurser när befolkningen stiger till 9 miljarder är helt avgörande för våra globala företags ekonomiska resultat i framtiden. För att befolkningsökningen inte ska fortsätta att stiga ytterligare måste vi göra världen mer hållbar och bättre för fler. Här är näringslivets agerande en kritisk faktor och investerares förmåga att identifiera vilka bolag som adresserar utmaningen helt avgörande.

Befolkningstillväxten är en av flera stora utmaningar på vägen mot en hållbar utveckling. Den är tätt sammankopplad med andra ödesfrågor vi står inför, genom att det är ömsesidigt beroende av varandra. Kollapsen av ekosystem som är helt vitala för näringslivet. Klimatförändringar som leder till extremväder. Korruption skapar felaktigt fattade affärsbeslut och hämmad utveckling.  Dessa frågor anses av somliga som ”icke finansiella” men är i själva verket helt vitala för värdeutvecklingen av dina sparpengar.

Vi måste säkerställa att det finns drivkrafter för bolag att agera hållbart, med hänsyn till miljö och samhälle samtidigt som de är finansiellt och ekonomiskt stabila. Företagen ska kunna tillgodose dagens kunders behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

Idag föds ett antal barn som gör att vi blir 7 miljarder världsmedborgare. Oavsett om du firar eller ej, ta en fundering på hur du investerat dina pengar. Är de investerade för att stötta upp en bärekraftig utveckling?

PS: Om du precis som jag är intresserad av hur det står till med världen, rekommenderar jag en titt på Hans Rosling, professor i Global hälsa på Karolinska Institutet, i detta videoklipp på Ted Talks. Ingen gör svåra ämnen så underhållande som han!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommenter gjerne blogginnleggene våre!