Storebrand-header

Storebrandbloggen

15. desember 2011

Smart å selge tapsaksjer før nyttår?

Av Karsten Solberg,  leder produktutvikling i Storebrand Kapitalforvaltning

Sørgelig mange småsparere – inklusive meg selv - sitter med urealiserte tap på aksjer og fond etter et krevende år i aksjemarkedet. Bør du selge disse tapspapirene før årsskiftet for å få skattefradraget? Det er et vanlig spørsmål vi får fra våre kunder.

Det er mange av oss som har kjent på en halvbitter smak i munnen etter å ha sittet gjennom perioder med kraftige aksjefall. Selv hadde jeg en periode på nittitallet hvor interessen for fotballaksjer var ganske stor. Da Vålerenga var i støtet i nest øverste divisjon og spilte seg fram til semifinale i cupen tenkte jeg i mitt overmot at dette ser ut til å bli en spennende kursreise. Uten å gå i detalj om forløpet kan jeg bare si kort at det ikke ble min beste investering – aksjen fikk i løpet av noen år kraftig juling, og jeg satt som forsmådd småinvestor igjen. Da kalenderen begynte å tikke mot slutten av et dårlig år i aksjemarkedet vurderte jeg om det beste var å kaste kortene for å kunne realisere et skattemessig tap.

Hvorfor ta tapet nå?Mange sitter kanskje i tilsvarende situasjon i disse dager. Aksjemarkedet har fått en hard medfart både i år og i et femårsperspektiv, og verdien av både enkeltaksjer og aksjefond er for mange lavere enn inngangsverdien. Hva er så argumentene for å ta tapet nå? Bortsett fra at man blir kvitt irritasjonen over en investering som har gitt tap og følelsen av å kunne begynne med blanke ark er det naturligvis skattemotivasjonen som veier tyngst. Staten spleiser på tapet ditt og gir 28 % fradrag for forskjellen mellom salgsprisen din i forhold til kostprisen på aksjene/fondene dine. Pengene er dermed frigjort, og hvis du velger å reinvestere midlene du frigjør kan du dermed investere mer enn markedsverdien av din opprinnelige investering når du hensyntar skattefradraget.

Nå skal det imidlertid sies at det ikke alltid er rasjonelt å selge unna i bøtter og spann før nyttår bare for å få skattefradraget, med påfølgende reinvestering. For det første må du ta høyde for mulige transaksjonskostnader ved kjøp og salg. For det andre er det sannsynligvis mange som tenker det samme som deg i dagens marked: Summen av disse salgsinteressene mot slutten av året kan bety at man selger på lavere kurser enn det man kan få andre perioder i året.

I tillegg er det mange som har tro på at sent i desember er det smart å kjøpe aksjer for å kunne ta del i den såkalte januar-effekten. Særlig små aksjer som har falt kraftig har historisk vist seg å ha en kraftig kursstigning de første ukene av januar i mange markeder. Januar-effekten er dessverre ikke en pålitelig kilde til ekstra-avkastning – den har historisk hatt en tendens til å bli større i perioder med positiv kursutvikling. Og noen ganger kommer den ikke i det hele tatt nettopp fordi markedet har posisjonert seg for oppgang på forhånd.

Hvis du ønsker å fortsette å spare i den samme aksjen/fondet som du sitter med tap på, og realiserer beholdningen kun for å få fradraget, bør du også vite følgende: Skattemyndighetene kan vurdere gjennomskjæring  dersom du kjøper tilbake de samme verdipapirene kort tid etter salget.

Det er med andre ord flere ulike vurderinger man bør gjøre før man eventuelt realiserer beholdninger før jul. Selv landet jeg på konklusjonen at noen ganger må man bare ta et tap – jeg ga bort Vålerenga-aksjene mine til Frelsesarmeen; verdien av aksjene hadde falt under minstekurtasje ved et ordinært salg gjennom megler. I retrospekt fikk jeg to positive effekter ut av dette: i tillegg til å realisere skattefradraget lærte jeg at timing av kjøp/salg av enkeltaksjer er krevende materie, det er kanskje denne type erfaringer som gjør at man sparer i fond fremfor i enkeltaksjer?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommenter gjerne blogginnleggene våre!