Storebrand-header

Storebrandbloggen

13. mars 2012

Kvinner taper mest på skilsmisse

Av: Tommy Christiansen, jurist i Storebrand
På kvinnedagen i forrige uke fikk vi som vanlig påminnelser om hvordan kvinner blir taperen når det kommer til økonomiske forhold. Det er nok dessverre fortsatt riktig. Løsningen er at hver enkelt tar ansvar for sin egen situasjon – men det må gjøres før det er for sent! Her får du noen forebyggende råd.
Hadde vi bare brukt noen timer på å sette opp en samboeravtale før bruddet, ville vi sluppet endeløse krangler i ettertid – med påfølgende økonomisk hodepine… Mange har dessverre opplevd å tenke disse tankene etter et brudd.

Her er de viktigste områdene å tenke på for å forebygge økonomiske problemer ved et samlivsbrudd eller dødsfall:

Bolig - felle for samboere
For samboere kan boligen være en felle. I verste fall har man ment at begge skal eie, dvs. at man skal være sameiere, men alle papirer står boligen på den ene. Ved skilsmisse eller dødsfall kan det bety at den ene blir stående igjen på bar bakke.

Dette er en viktig grunn til at samboere bør sette opp en samboeravtale. Dersom den ene ikke står som eier av boligen, men er med og betaler, er det viktig å ta stilling til om betalingen skal opparbeide eierrettigheter (og dermed en andel ved samlivsbrudd og dødsfall), eller om betalingen kun skal anses som husleie (som ikke gir andel ved samlivsbrudd og dødsfall).

Samboeravtale er viktig også ved dødsfall, hvis den sier noe om hvem som eier hva. Fordeling av arv må imidlertid gjøres i testament, der er det ikke nok med en samboeravtale.

Pensjon – skal ikke deles ved brudd
Du får ikke noe av den andres pensjonsrettigheter ved samlivsbrudd. Enten du er gift eller samboer, er det egen opptjening som gjelder. Det er også slik at perioder med permisjon og deltid gir lavere pensjon. Tidligere betød dette mindre, siden det var de 20 beste årene med inntekt som bestemte pensjonen. Men i den nye folketrygden gjelder alle årene, og da får perioder med lavere inntekt direkte betydning for pensjonen. Til tross for stadig mer utjevning, er det er nok fortsatt kvinnene dette i størst grad går utover.

Her er det mulig å ta grep. Man kan sette opp egen pensjonssparing til den som påtar seg å være mest hjemme med barna for å kompensere for tapt pensjon. Man bør sikre at også dette holdes utenfor delingen ved et samlivsbrudd (for ektefeller må et slikt unntak fra likedelingen inn i en ektepakt). Eventuelt kan man sette opp en ektepakt eller samboeravtale som gir en kompensasjon ved samlivsbrudd.

Arv – sikre økonomien ved dødsfall
Økonomisk likestilling handler også om å kunne være økonomisk uavhengig dersom samboeren eller ektefellen skulle dø. Det er særlig to sider ved dette; at man klarer omstillingen til én inntekt, og at man eventuelt kan løse ut andre arvinger. Her er det særlig testament og livsforsikring man bør vurdere.

Dette er spesielt viktig for samboere, som etter loven bare arver hverandre når man har felles barn – og da bare fire ganger folketrygdens grunnbeløp (ca 317.000 kr pt). Man kan løse en del ved å opprette testament, men ikke nødvendigvis alt. Har man barn, har barna rett på 2/3 av arven (opptil 1 million pr. barn), uansett om dette er felles barn eller "særkullsbarn".

Dessuten har mange såpass mye gjeld, at testament uansett ikke er nok til at gjenlevende klarer å beholde boligen. Samboere bør derfor alltid vurdere både samboeravtale, testament og livsforsikring. Med livsforsikring, hvor samboer er begunstiget, kan man løse det økonomiske behovet som i mange situasjoner vil oppstå; både som følge av inntektsbortfall og for å kunne løse ut andre arvinger og beholde boligen.

Også ektefeller bør vurdere testament og livsforsikring, Ta en gjennomgang av hvem som vil arve hva - her kan det være noen overraskelser i reglene. Vurder om uskifte vil være mulig og fornuftig - det er det ikke alltid. Snakk også om hva som vil være en ok økonomi dersom den ene skulle falle fra, og vurder forsikringsbehovet deretter.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Det er mye sant i det som beskrives her.
Selv sitter jeg i en litt annen situasjon. Min samboer over 20 år vil flytte ut og krever sin andel av boligen (50%).
Som mange etablerte vi oss uten å sette opp vikår for deling av økonomiske verdier etter et eventuelt brudd.

I vårt tilfelle har hun vært lite i jobb, men har fostrert opp 3 barn. Hun har aldri betalt avdreg, renter eller andre kostnader ved strøm, forsikringe, biler e.l. Intektene hennes har gått til hobby og mat, men jeg har også betalt minst 50% av dette.
Jeg vil ikke være urimelig og hun skal ikke stå på bar bakke etter bruddet (det er hun som ønsker å flytte ut).
Hva har hun juridisk sett krav på av boligen?
Håper å kunne løse dette uten å gå i skyttergraver med advokater:-(

Anonym sa...

lurer på hvordan man kan rapportere svindel, om man kjenner til tilfeller der det har forekommet? Sikkert ikke rette plassen å skrive innlegg på, men fant ingen andre. syns dere lar folk slippe alt for enkelt og det er ikke vi interessert i å bli straffet for. gjelderhjemforsikring

Blogger Admin Storebrand sa...

Svar til Anonym ang deling av bolig: Det er ikke eksakte juridiske regler her. En viss andel av boligen har din samboer krav på, men om andelen er 50 prosent kan sikkert deres eventuelle advokater krangle lenge om.

Vårt generelle råd er å løse dette i minnelighet uten advokater. Dere har bodd sammen i 20 år, og har i stor grad opparbeidet verdiene sammen, vil vi tro. Da er det rimelig at dere deler nettoverdien (boligens verdi minus gjeld) likt.

Da slipper dere å engasjere kostbare advokater og dere unngår mulig uvennskap i mange år fremover. At dere kan beholde en god tone mellom dere også fremover er svært viktig for deres barn og dere selv.

Med hilsen Tommy Christiansen, jurist i Storebrand

Blogger Admin Storebrand sa...

Svar til Anonym ang hvor man kan rapportere svindel:

Vi nedlegger et stort arbeid mot forsikringssvindel, og tar mange svindlere. Men det er åpenbart en del vi aldri får vite om. Vi tar gjerne imot tips, og vil da undersøke dette nærmere. Du kan sende tipset til skade@storebrand.no.

Med hilsen Tommy Christiansen, jurist i Storebrand

Legg inn en kommentar

Kommenter gjerne blogginnleggene våre!