Storebrand-header

Storebrandbloggen

17. april 2012

Ikke la deg skremme

Av: Anthon Andreassen, kommunikasjonssjef i Storebrand


Dagbladet advarer mot at nye regler for fripoliser kan utgjøre en trussel mot din pensjon. Flere valgmuligheter er bra for kundene, ikke en trussel.
Dagbladet bruker forsiden lørdag 14. april til å advare mot en ny "trussel" mot din pensjon (se faksimile). Saken handler om nye regler for fripoliser, som om lag én million nordmenn har.

En fripolise er en pensjonsavtale fra et tidligere arbeidsforhold eller fra en tidligere pensjonsordning der du jobber i dag.

Fra neste år ønsker myndighetene at kunder med fripoliser selv skal få bestemme hvordan midlene i fripolisen skal forvaltes, etter samme modell som dagens innskuddspensjon. Avisen advarer mot "å sette din fremtidige pensjon på spill".

Det Dagbladet fremstiller som en trussel, er at man ved å velge fond eller aksjeandel selv samtidig sier fra seg den garanterte avkastningen – i snitt 3,5 prosent – som ligger i dagens ordning.

Samme båt som kundene
Storebrand og andre pensjonsleverandører er interessert i at mange fripolisekunder velger aksjeandel selv. Da slipper vi å sitte med mye egenkapital for å dekke avkastningsgarantien. Men det er enda viktigere at kundene også bør være interessert i å velge aksjeandel fremfor å beholde garantien: 
Med de nye reglene for fripoliser vil faktisk en årlig avkastningsgaranti innebære en garanti for lav avkastning. Fripolisemidlene vil nemlig bli plassert i hovedsakelig rentepapirer fremover, med tilhørende lav avkastning.

Dette skyldes at nye europeiske kapitalkravsregler medfører at fripoliser med årlig avkastningsgaranti må forvaltes langt mer forsiktig, fordi selskapene må sørge for at de har mer enn nok egenkapital til å dekke garantier.

Høyere risiko på sparingen = høyere forventet pensjon
Med fritt investeringsvalg kan du velge hvor stor risiko du er villig til å ta. Høyere risiko gir høyere forventet avkastning og høyere forventet pensjon.

Kundene og pensjonsselskapene er altså i samme båt.

PS: Investeringsvalg vil passe for mange, men ikke alle. Spesielt unge som har mange år igjen i arbeidslivet bør velge aksjeandel selv. Eldre kunder, som gjerne ønsker lav risiko, kan enten beholde dagens årlige garanti eller velge andre typer garantier enn den fripolisene har i dag.

Møter seg selv i døren

Et interessant poeng i denne sammenhengen, er at Dagbladet for to uker siden (se faksimile til høyre) oppfordret sine lesere til å sikre seg ”superpensjon” gjennom nettopp å øke aksjeandelen på innskuddspensjon fra 50 til 80 prosent. Nå advares det med krigstyper mot at pensjonskundene får den sammen muligheten til å øke aksjeandelen på fripolisene. Det er ikke bare i finansmarkedene det svinger.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommenter gjerne blogginnleggene våre!