Storebrand-header

Storebrandbloggen

21. mai 2012

Bærekraft lønner seg for deg og for andre

Av: Stina Billinger, Leder Bærekraft

Jeg blir ofte spurt om vi må «betale» litt av avkastningen ved å investere bærekraftig. Det er ikke så overraskende at dette spørsmålet kommer. Når vi kjøper økologisk mat, betaler vi noen kroner ekstra, og det samme om vi vil ha fair trade-kaffe i butikken. Men med investeringer er det faktisk helt motsatt.
En banan kan i beste fall ha en holdbarhet på noen dager – din pensjon skal ha en holdbarhet som varer livet ut. Og for å kunne ta gode investeringsbeslutninger på lang sikt, kreves også et bredere beslutningsgrunnlag.

Vi er alle klar over hvilke utfordringer vi står overfor i et globalt perspektiv. Befolkningen vil øke kraftig, nesten utelukkende i vekstmarkeder og i utviklingsland. For mange av disse landene vil også levestandarden øke (takk og lov!), noe som betyr at flere vil ønske å forbruke, reise og spise på en annen måte. Dette krever mer energi og legger større press på naturressurser som allerede er under hardt press i dag. Hvis vi skal klare dette: Å komme i balanse med jorden og ikke forbruke over evne – samtidig som vi ønsker å få flere mennesker til å leve på et høyere utviklingsnivå – da må vi tenke bærekraft!

Det er mange som tror at omlegging til bærekraftig business bare innebærer risiko og vanskeligheter for bedrifter. Og ja, for de bedriftene som har tenkt å fortsette som de gjorde i går, så kommer sikkert risikoen til å bli større og vanskelighetene vanskeligere. Mange som ikke omstilller seg i dag, overlever kanskje ikke.

Men det finnes bedrifter som har forstått hvilken mulighet som finnes i de raskt voksende markedene, som omstiller seg til mer fornybar energi, som utvikler produkter som hjelper folk å leve mer bærekraftig, som gjør det mulig å produsere mer, men med færre ressurser og mindre energibruk, som bidrar til å løfte mennesker ut av fattigdom og som bekjemper sykdommer og epidemier. Noen bedrifter har innarbeidet bærekraftighet helt inn i sin kjernevirksomhet og forstått hvordan de kan fortsette å drive lønnsomt samtidig som de løser globale og lokale samfunnsutfordringer.

Ganske forenklet kan man si: De bedriftene som greier å produsere mer, som når flere, men som likevel bruke mindre ressurser.

Vi kaller dem fremtidens vinnere. Og vi har bestemt oss for å gi deg muligheten til å investere i fremtidens vinnere.

Vil du vite hvem de er? I oktober offentliggjør vi listen over de 100 mest bærekraftige selskapene i verden, og disse skal vi samle i ett fond som du kan investere i. Allerede nå kan du være med og bestemme navnet på fondet. Jeg vil gjerne høre ditt forslag! www.storebrand.no/bærekraft

PS! Apropos dette med at flere mennesker får en høyere levestandard som krever mer energi, se denne filmen med Hans Rosling. Den er både tankevekkende og veldig morsom!


4 kommentarer:

Amatør1 sa...

Hvorfor sender Storebrand politisk propaganda til sine kunder? Vet ikke Storebrand at det ikke er noen bærekraftig strategi?

Anonym sa...

Økologisk mat er ikke bærekraftig. Skal vi kunne forsyne verdens mennesker med nok mat må vi få mer ut av arealene med jord, og eneste måten å få til det på er å ta i bruk moderne teknologi, og dermed også kunstig gjødsling og sprøytemidler for å få mest mulig ut av jorden, på en mer effektiv måte. Dette vil nødvendigvis ikke bety dårligere produkter eller mindre næring i maten, tvert i mot. Med økologisk jordbruk tas det også i bruk sprøytemidler, men da med "naturlige" giftstoffer, istedenfor spesialtilpassede midler som faktisk er designet til kun å fjerne det som er skadelig, uten å la det gå ut over miljø og produkt i tilsvarende grad som med ren gift. Det er en stadig økende misforståelse at økologisk mat skal være så mye bedre, mer bærekraftig, gi mer næring, er fritt for giftstoffer, etc.. Våkn opp! Dessuten bør et selskap av deres kaliber ikke trå inn i propagandaens verden.

Anonym sa...

Hvordan kan Storebrand operere med "Vi benytter en forventet avkastningssats i beregningen av din innskuddspensjon før justering for inflasjon på 7%"

7 - sju - prosent! Det er jo helt vilt å basere avkastningen på dette tallet. Alt over hva Oljefondet anser som realistisk, og det er vel p.t. ca 2.50-3.00%, burde være straffbart å reklamere med, i alle fall når det er snakk om pensjon som er 20-30år. SKAMME DERE!!!

Bjørn Erik Sættem, Storebrand sa...

Svar til Anonym:
Storebrand regner med at en Balansert portefølje med 50 % aksjer og 50 % renter har en årlig forventet avkastning på ca 7 prosent - før kostnader. Vi regner før kostnader, siden det er bedriften som betaler kostnadene i en innskuddspensjonsordning.

FNO er i ferd med å lage en bransjestandard for forventet avkastning på ulike aktivaklasser, slik at de ulike selskapene skal operere med samme satsene i pensjonskalkulatorer o.l. Her fremkommer dette tallet.

Se en oversikt over Storebrands fond her.
http://www.storebrand.no/web/sbfondweb.nsf/%28Fondsoversikt%29?OpenAgent&Tab=1

Med hilsen Bjørn Erik Sættem, informasjonssjef i Storebrand

Legg inn en kommentar

Kommenter gjerne blogginnleggene våre!