Storebrand-header

Storebrandbloggen

29. mai 2012

Nonner in business

Av: Hilde Bekkevard, prosjektleder Bærekraft

Det er ikke bare med stemmeseddelen du kan stemme frem en bedre verden, du kan også bruke pengeseddelen. Amerikanske nonner har lenge benyttet seg av dette maktmiddelet.'
Tenker du på hvor mye makt du har hver gang du er i butikken? Det er du som bestemmer. Jo flere og mer miljøvennlige produkter du kjøper, jo flere og mer miljøvennlige produkter vil selskapene produsere. Med pengeseddelen har du rett og slett et sterkt middel til å påvirke til en mer bærekraftig verden.

Nonnene i USA har i mange hundre år brukt dollarseddelen som pressmiddel, blant annet ved å kjøpe eierandeler i selskaper de ønsker å påvirke. Se for eksempel på Fransiskussøstrene, som ifølge Wall Street Journal eier McDonald's-aksjer og ber selskapet legge frem en rapport som redegjør for hamburgerkjedens rolle i den økende andelen amerikanske barn med helseproblemer som overvekt og diabetes. Når nonnene tropper opp på generalforsamlinger, greier de å påvirke til en mer etisk forretningsdrift.


På samme måte kan du påvirke selskaper ved å kjøpe eierandeler på børsen. Er du alene, vil kanskje ikke din lille eierandel bety så mye, men hvis du plasserer pengene i fond sammen med mange andre fondskunder, blir innflytelsen sterkere. Hvis fondet i tillegg samarbeider med andre fond om å påvirke for en mer bærekraftig drift av selskapet, så har du en god sak.

Dette ser vi i Storebrand, som løpende følger med på 3 700 selskaper rundt om på verdens børser. I 2009 oppdaget vi at selskapet Nucor, en amerikansk metall- og stålprodusent, hadde underleverandører som brukte slavearbeid. I regi av FN (UNPRI) gikk flere fondsforvaltere sammen i dialog med selskapet. Prosessen varte i flere måneder, men til slutt kom forbedringen vi ønsket, for å få slutt på slavearbeidet og redusere risikoen for bruk av slaver i fremtiden. Selskapet har nå en intern policy som forbyr slavearbeid, økt overvåking og kontroll og rapporterer årlig på arbeidet som gjøres. Forbedringene gjør at vi igjen kan investere i selskapet, etter å ha utelukket det fra våre fond i to år.

Jeg ønsker at du som aksjeeier tar ditt ansvar! Du kan påvirke slik at selskaper ikke bryter menneskerettigheter eller andre internasjonale konvensjoner. Næringslivet sitter også på mange av løsningene på samfunnsutfordringene vi har med å løfte mennesker ut av fattigdom og finne innovative produkter og tjenester, slik at vi bruker færre naturressurser, og samtidig får like god livskvalitet. Selskaper som lykkes med dette, tror jeg blir fremtidens vinnere. Ved å påvirke til at selskaper driver bærekraftig vil du dermed få dobbel gevinst – både en samfunnsmessig og en økonomisk. Bruk din pengeseddel til å påvirke!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommenter gjerne blogginnleggene våre!