Storebrand-header

Storebrandbloggen

11. mai 2012

Klarer oss godt uten tobakk

Artikkel på trykk i Finansavisen.
Av: Stina Billinger, bærekraftsstrateg i Storebrand

Oljefondets etiske regelverk og utelukkelse av tobakksaksjer har gitt fondet 10 milliarder kroner mindre i avkastning siden 2005, skriver Finansavisen.
I Storebrand holder vi oss langt unna tobakksaksjer. I stedet tror vi på investeringer i bærekraftige selskaper.
Nesten hele mindreavkastningen skyldes tobakksaksjer, som er utelukket fra fondets investeringer. Tobakksaksjer har nemlig gjort det bedre enn aksjemarkedet for øvrig, slik man kan forvente av defensive konsumaksjer i svake finansmarkeder.  


Investerer ikke i tobakk
I Storebrand utelukker vi også tobakksaksjer fra alle våre investeringer, i tillegg til en rekke andre selskaper som ikke er samfunnsnyttige eller bærekraftige. I motsetning til Oljefondet erstatter vi selskapene vi ikke kan eie med selskaper som har en lignende avkastnings- og risikoprofil.

Bruken av tobakk har en ødeleggende virkning på menneskers helse. Derfor investerer vi ikke i tobakksprodusenter. Ifølge Verdens helseorganisasjon er tobakk årsaken til 4,9 millioner dødsfall hvert eneste år. Uten flere tiltak er det spådd at antall dødsfall som skyldes røyking, vil dobles i 2020.


Stina og Sigge Billinger - for en
bærekraftig verden.
Like god avkastning
I stedet for tobakksaksjer kjøper vi andre stabile og defensive konsumaksjer. Dermed klarer vi å oppnå omtrent den samme risikojusterte avkastningen på porteføljen. Det beste beviset på dette er vårt globale indeksfond, Storebrand Global Indeks I. Her er avviket fra referanseindeksen MSCI World fra + 0,11 til - 0,11 prosent siste tre, fem og syv fem år.

Småsparere og profesjonelle investorer trenger altså ikke akseptere lavere avkastning på bærekraftige investeringer, snarere tvert imot. Storebrand forventer at næringslivets fremtidige vinnere er selskaper som kombinerer innovative løsninger på globale samfunns- og miljømessige utfordringer, med egen lønnsom vekst. Forventningen forsterkes ytterligere av at over halvparten av verdens vekst skjer i fremvoksende markeder som Kina, India og Brasil. Bedrifter som ønsker å være med på veksten her, må håndtere nye risiki knyttet til blant annet korrupsjon, barnearbeid og menneskerettighetsbrudd. Nå er det viktigere enn noensinne å ha en bærekraftig forretningsstrategi.


Om en generasjon eller to får vi se om vi hadde rett, eller om vi bare endte opp med samme avkastning - og en mer bærekraftig verden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommenter gjerne blogginnleggene våre!