Storebrand-header

Storebrandbloggen

1. juni 2012

En alvorlig misforståelse

Av: Ylva Lindberg, daglig leder i SIGLA

Slutt å snakke om veldedighet når det handler om business. Bærekraft er ikke det samme som å være snill, skriver vår gjesteblogger Ylva Lindberg.

I en artikkel den 14. mai skrev Dagens Næringsliv om samfunnsansvar som veldedighet, sosialt engasjement, filantropi og donorpenger. I beste fall er dette en lei misforståelse som kan rettes opp med kompetanseheving hos DNs journalister og de andre som er altfor glade i å omtale samfunnsansvar som godhet og sponsorkroner. I verste fall vil dette bli stående som en sannhet som ødelegger for det fundamentale og mye viktigere arbeidet med bedrifters bærekraft.

Samfunnsansvar og bærekraft handler ikke om å være snill, om å gi noe tilbake til samfunnet eller styre noen sponsorkroner til verdige formål. Dette feilaktige bildet bygger på en gammeldags oppfatning av en verden der næringsliv, myndigheter og samfunn opererer hver for seg og har lite med hverandre å gjøre utover at myndigheter bestemmer lover og regler, bedrifter betaler skatter, og samfunnet tilbyr arbeidskraft og naturressurser. Og for øvrig kan man gjøre som man vil.

Slik er ikke virkeligheten. Virkeligheten er at vi i 2050 vil være minst ni milliarder mennesker som skal leve godt sammen på en planet. Slik det ser ut i dag, er vi ikke på spesielt god vei. Selv om antallet konflikter i verden går ned og tall på barnedødelighet, helse og utdanning ser bra ut står det dårlig til på klimafronten, med biologisk mangfold, tilgang på naturressurser og organisert kriminalitet. Dersom vi skal løse disse utfordringene, må næringslivet – som den store, innovative og mektige aktør det er – være en del av løsningen. Det sier seg selv at det da ikke holder med at bedriftens julegave går til en veldedig organisasjon. Og det kan tvert imot tjene mot sin hensikt når organisasjoner som Kirkens Bymisjon ber om mer penger, og når grevinne Alexandra av Danmark oppfordrer til mer sosialt ansvar. Det vi trenger er at bedrifter, med sin kjernevirksomhet, tjener penger på å løse de store samfunnsutfordringene.

Noen bedrifter har begynt å ta dette på alvor. Unilever skal halvere sitt økologiske fotavtrykk innen 2020, Siemens tjener mer enn hver tredje krone (og har høyere margin) på grønne produkter, Storebrand flytter sin kompetanse på bærekraft inn til forvalterne som styrer investeringsbeslutningene, Entra med samarbeidspartnere bygger Norges første plusshus (som skal produsere mer energi enn det bruker). Ingenting av dette handler om å gi noe tilbake til samfunnet. Ingen av disse løsningene ville kommet i stand dersom disse bedriftene ga penger til en veldedig organisasjon. Det er business og verdiskaping på høyt nivå.


DN viser til en undersøkelse som konkluderer med at bedrifter er mindre opptatt av samfunnsansvar fordi de gir mindre penger til veldedige organisasjoner. Vi tror det er motsatt. De bedriftene som har forstått de strategiske og forretningmessige konsekvensene av bærekraft vil gi mindre gaver og gjøre mer selv. Fordi det er smartere og mer effektivt – både for bedriften og for verden. Disse bedriftene er muligens også de som reduserer sine gavebudsjetter, noe de bør fortsette å gjøre.

Det er også slik at bærekraft og samfunnsansvar er i bedriftenes egen interesse og da ikke i snever forstand fordi de får bedret omdømme eller ansatte som synes det er stas med en julegave til barn i Afrika. Næringslivet kan ikke lykkes i samfunn som mislykkes, enten det er mangel på naturressurser, korrupsjon eller sosial uro. Og de bedriftene som bygger sin business på en bærekraftig fremtid, vil lykkes bedre enn andre.

Ylva Lindberg er daglig leder i Sigla, som hjelper bedrifter med globale utfordringer, etikk og samfunnsansvar. Gjennom sitt engasjement for bærekraft er hun et viktig medlem i juryen som skal kåre vinneren av navnekonkurransen på vårt nye bærekraftige fond. Det er fortsatt mulig å delta i konkurransen: storebrand.no/bærekraft

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommenter gjerne blogginnleggene våre!