Storebrand-header

Storebrandbloggen

3. oktober 2012

Bærekraftsfond? Hvorfor det?Av: Christine T. Meisingset, forvalter Storebrand Trippel Smart

Hvilke børsnoterte selskaper tror du blir vinnerne i framtiden? De som kjører på som de alltid har gjort - eller de som tilpasser seg globale trender og nye kundebehov? Det er de tilpasningsdyktige selskapene som vinner, så klart. Derfor lanserer vi et eget bærekraftsfond.


Denne uken lanserer vi Storebrand Trippel Smart - et fond med 100 selskaper som er dyktigere enn sine konkurrenter på bærekraft. Og mens mine kolleger i markedsavdelingen teller bokstaver og forkorter setninger for å gjøre det lett forståelig for kunden, har analytikeren og forvalteren i meg behov for å gå i dybden.

Tre deler bærekraft 
For oss er bærekraft en kombinasjon av finansiell robusthet, effektiv drift og posisjonering for globale utfordringer. Overfladisk, tenker du kanskje? Jeg skal være konkret; mange steder i verden er det knapphet på rent vann, og vi blir stadig flere mennesker som ønsker å bruke enda mer. Børsnoterte selskaper merker allerede at vann blir dyrere å bruke. Industriselskaper som jobber systematisk for å redusere vannforbruket sitt vil derfor ha et viktig konkurransefortrinn.

Den globale veksten fremover vil i hovedsak komme fra fremvoksende økonomier som Brasil, India, Kina og Russland. Bedrifter som ønsker å vokse, må bevege seg inn i disse landene og vil møte nye risiki knyttet til blant annet ressursknapphet, korrupsjon og menneskerettighetsbrudd. De selskapene som klarer å gjøre mer, for flere, med mindre ressurser, vil være mest lønnsomme og de beste investeringsvalgene.

Ja, oljeselskaper er med i fondet
Noen reagerer på at oljeselskaper og kjemikalieprodusenter er med i fondet. Som forvalter av spare- og pensjonsmidler investerer vi verdipapirer i store børsnoterte selskaper med en langsiktig horisont. Vi må forstå hvordan globale trender påvirker risiko og muligheter for selskapene vi eier. Vi er avhengige av både olje og kjemikalier i lang tid framover, og vi tror selskapene som er best på bærekraft - i alle bransjer - vil være gode investeringsvalg. Dessuten er det ekstra viktig å redusere utslippene i bransjer som forurenser mye. Ved å inkludere alle bransjer reduserer vi også risikoen i fondet.

Hvorfor er Statoil med i bærekraftsfondet? har jeg fått mange spørsmål om. Det skyldes at Statoil har lavere risiko i forretningsmodellen sin og er mer bærekraftig enn mange av sine konkurrenter. Samtidig vet vi at oljesektoren har en rekke store utfordringer. Vi bruker derfor rollen vår som institusjonell investor aktivt for å påvirke til forbedringer, og har blant annet markert vår skepsis til oljesand både på Statoils generalforsamling og i møter med oljeselskapene.

Selskapene i Trippel Smart-fondet jobber systematisk og langsiktig og konsentrerer seg om smarte og lønnsomme tiltak. Visste du for eksempel at IBM har programvare som hjelper kundene med å redusere energiforbruk og vannforbruk? De har tilpasset seg globale trender. Novo Nordisk, Alfa Laval og DSM er andre gode eksempler.

Det er viktig å få sagt at Storebrands arbeid med bærekraft ikke bare handler om ett fond. Bærekraft er en forretningsstrategi. Vi må forstå hvordan globale trender påvirker selskapene i våre pensjons- og fondsporteføljer. For å sikre god, langsiktig avkastning til kundene våre.

På storebrand.no/bærekraft finner du mer informasjon om fondet og en liste over de 100 bærekraftsvinnerne i fondet.

Har du synspunkter på fondet eller noen av selskapene diskuterer vi det gjerne nedenfor! 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommenter gjerne blogginnleggene våre!