Storebrand-header

Storebrandbloggen

11. desember 2012

Høyere lønn eller bedre pensjonsordning?


Av: Bjørn Erik Sættem, informasjonssjef i Storebrand

I en del bedrifter diskuterer de ansatte og ledelsen om de skal prioritere lønnsøkning eller pensjon i kommende lønnsoppgjør. Hva er best? Her serverer vi argumenter til begge sidene.

Lønn eller pensjon? Dette temaet vil aktualiseres frem mot 2014. Da vil nemlig dagens ytelsesordninger i privat sektor erstattes av nye, innskuddsbaserte ordninger. De nye ordningene vil få betydelig høyere innskuddsgrenser enn dagens innskuddspensjon. I den forbindelse kan det bli diskusjoner i mange bedrifter om hvilken pensjonsordning bedriften skal velge og nivået på denne.

La oss anta at følgende diskuteres på din arbeidsplass: Du og dine kolleger får valget mellom et permanent lønnstillegg på for eksempel to prosent - eller et tilsvarende beløp i økt permanent sparing i bedriftens pensjonsordning. De ansatte må bli enige, siden alle må ha den samme kollektive pensjonsavtalen på arbeidsplassen.

Argumenter for å velge lønn fremfor pensjon:
  • En lønnsøkning i dag får du glede av nå. En bedre pensjonsordning får du først glede av om flere tiår, når du blir pensjonist.
  • Ved en lønnsøkning disponerer du pengene selv. Du vet best hvor pengene gjør størst nytte for seg. Kanskje du trenger pengene til å kjøpe ny bolig eller ny bil? En høyere lønn vil også telle positivt når du skal søke om boliglån – eller når du skal bytte jobb.
  • Økt lønn i dag gir økt pensjon fra folketrygd og fra tjenestepensjon, siden pensjonen beregnes ut fra din lønn. Alle som tjener under 7,1 G (576.000 kroner) og som er født i 1963 eller senere, får hvert år 18,1 prosent av lønnen satt av på sin personlige pensjonskonto i folketrygden.
Argumenter for å velge pensjon fremfor lønn:
  • Skattefordelene favoriserer bedriftsbetalt pensjon: Lønn må skattes av i dag, og dermed blir det mindre å spare. Pensjon som arbeidsgiver setter av beskattes ikke før den utbetales – om flere tiår. Dermed får kundene rentes rente på et mye større beløp i mange år. Et annet poeng er at skattesatsen du vil få som pensjonist vil være lavere enn du har i dag som yrkesaktiv.
  • Bedriftsbetalt pensjon er i praksis en tvungen spareordning. Svært mange er ikke strukturerte nok til å spare langsiktig og jevnlig til pensjonsalder. Et par prosent i avstått lønn ett år merkes knapt i lommeboken. Tilsvarende sparing til pensjon vil gi deg økt økonomisk frihet som pensjonist.
  • Bedriftsbetalt pensjon er en rimelig og lønnsom måte å spare til pensjon på. Det er bedriften som betaler forvaltningskostnadene, og kostnadene er lavere for bedrifter enn for privatpersoner. I en innskuddsordning er pengene forvaltet langsiktig med god spredning på flere aktivaklasser og en relativt høy forventet avkastning (6-7 % pr år).
Regnestykker viser at...
I finansbransjen liker vi å kunne sette to streker under alle svar. Vi har selvsagt forsøkt å regne på hva som er mest lønnsomt: Vi antar at den ansatte får valget mellom et lønnstillegg på for eksempel to prosent (som spares privat til pensjon) eller et tilsvarende beløp i økt sparing i bedriftens pensjonsordning. Lønnsomheten avhenger først og fremst av alder, lønnsnivå, avkastning på sparemidlene og skattesatser. Her er våre noe forenklede konklusjoner:
  • Høytlønnet: Pensjon mest lønnsomt: Er du høytlønnet og tjener over 7,1 G (576.000 kroner) er det meget lønnsomt å velge pensjon fremfor lønn. Utbetalingene fra en bedriftsbetalt pensjon vil bli anslagsvis 20-40 % høyere etter skatt enn en tilsvarende privat sparing av de samme pengene, dersom du får de utbetalt som lønn i dag. Lønn over 7,1 G gir ingen pensjonsopptjening i folketrygden. Dermed vil skattesatser og rentes rente gi deg vesentlig høyere bedriftsbetalt pensjon enn du kan regne med å klare spare opp selv med de samme (beskattede) pengene.
  • Lønn litt over gjennomsnittet: Betaler du toppskatt (over 490.000 kroner) men tjener under 7,1 G (576.000 kroner) er det noe mer lønnsomt med pensjon enn lønn. Anslagsvis 10-20 % mer lønnsomt med pensjon fremfor lønn.
  • Lønn under toppskattegrensen på 490.000 kroner: Det er omtrent hipp som happ økonomisk sett om du velger lønn i dag eller en bedre pensjonsordning. Opptjeningen i folketrygden veier røffly opp for skattefordelene og rentes rente-effekten. Er du i denne gruppen må du selv ta en vurdering om du vil ha litt mer å rutte med i dag eller ønsker å få en noe høyere pensjon i fremtiden.
  • Merk at forskjellen på opptil 40 % er kun på beløpet som veksles fra lønn til pensjon, ikke på hele pensjonen. Merk også at forutsetningen for at ansatte med lønn under 7,1 G skal få omtrent like god pensjon ved å ta ut lønn fremfor å velge økt pensjonsinnskudd, er at personen sparer lønnsøkningen - og at avkastningen er på nivå med den bedriftsbetalte pensjonen. Bruker han opp pengene, vil fremtidig pensjon selvsagt bli lavere.
Hva velger du?
Er økonomiske hensyn de viktigste ved et slikt valg? Eller er penger i hånden i dag nesten uansett bedre enn penger låst i en pensjonsordning i mange år? Diskuter under!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommenter gjerne blogginnleggene våre!