Storebrand-header

Storebrandbloggen

4. mars 2013

Spareavtalen - en avtale du bør holde!

Av: Frode Aasen, produktsjef i Storebrand Kapitalforvaltning

En månedlig spareavtale i fond er en veldig god måte å spare til pensjon. For det første slår normalt aksjefond banksparing på lang sikt. For det andre jevner en spareavtale ut de farlige svingningene på børsene. La oss se hvordan det ville gått dersom du begynte å spare i fond rett før finanskrisen.

For fem år siden sto vi ved inngangen til en finanskrise. En investering i det globale aksjemarkedet mot slutten av 2007 hadde ved nyttår fortsatt til gode å vise gevinst på investeringen. Den foreløpig siste toppnoteringen på de fleste dominerende aksjebørsene i verden ble satt høsten 2007. En investering i det globale aksjemarkedet på årets siste dag i 2007 hadde ved utgangen av 2012 gitt et verdifall på 3,4 prosent. Underveis i perioden hadde verdiene falt med nesten 40 prosent på det verste.

Spareavtalen i pluss etter to år
Tenk deg så at investeringen porsjoneres utover perioden i form av en løpende spareavtale. Et månedlig avtaletrekk på 1.000 kroner innebærer en samlet innbetaling etter fem år på kr 60.000. Ved utgangen av femårsperioden har spareavtalen en verdi på drøye kr 68.000. Dette tilsvarer en samlet verdiøkning på 14 prosent sett i forhold til det innbetalte beløpet. Ikke noe å rope hurra for, men likevel et hyggelig tall tatt i betraktning det dårlige markedet.


Spareavtale slår engangsinnskudd i rufsete tider: Grafen viser verdien underveis i spareperioden. Den røde linjen viser verdien på en månedlig spareavtale på 1.000 kroner i et globalt aksjefond. Den blå linjen viser verdien av et engangsinnskudd på 60.000 kroner i samme fond. Innskuddene er totalt sett de samme. (Kilde: Storebrand Fondene. I begge grafene er aksjemarkedet representert ved MSCI Verdensindeks målt i norske kroner. )

Egner seg i urolige tider
Selv om spareavtalen fremstår svært gunstig i denne situasjonen, så skal det understrekes at en engangsinvestering vil gi høyest verdistigning i en oppgangsperiode, og over tid vil aksjemarkedet normalt gå mer opp enn ned. Likevel, spareavtalens egenskaper bør ikke undervurderes. Flere sparebeløp fordelt over en lengre periode gjør at du unngår å tegne ett stort beløp på et uheldig tidspunkt. Selv om du har tilgjengelig et større beløp for investering kan det derfor være gunstig å fordele investeringen over tid.

Hold avtalen!
Den viktigste egenskapen med en spareavtale er at den sørger for at sparingen fortsetter selv når stemningen i markedene er dyster og investeringsviljen lav. Erfaringsmessig er dette det smarteste tidspunktet å investere, og spareavtalen sikrer at dette blir gjort.

Derfor: Ha is i magen og la spareavtalen løpe selv i urolige tider. Det blir god pensjon av!

PS: Vi kunne brukt mer fordelaktige tall for aksjemarkedet: Hadde vi oppdatert tallene pr 1. mars 2013 ville engangsinvesteringen gått i null og spareavtalen ville gitt enda bedre avkastning. Hadde vi tatt et norsk aksjefond ville avkastningen blitt langt hyggeligere - både for engangsinnskuddet og for spareavtalen.


Spareavtalens fortreffelighet: Grafen viser prosentvis verdiutvikling underveis i perioden. Her ser vi at det tok bare to år før spareavtalens beholdningsverdi var høyere enn investert beløp. Engangsinnskuddet har ennå ikke kommet tilbake til investert beløp. (Kilde: Storebrand Fondene. I begge grafene er aksjemarkedet representert ved MSCI Verdensindeks målt i norske kroner. )

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommenter gjerne blogginnleggene våre!