Storebrand-header

Storebrandbloggen

13. mai 2013

Er du for eller mot?

Statoils oljesandanlegg i Canada. (Foto: Storebrand)Av: Philip Ripman, senioranalytiker for bærekraftige investeringer i Storebrand


Denne uken er det generalforsamling i Statoil. Også i år vil vi stemme for WWFs og Greenpeaces forslag om å trekke Statoil ut fra oljesandaktiviteter. Men viktigere enn å være for eller mot, er å jobbe for noe bedre.  Å bryte ned komplekse problemstillinger i «for» eller «mot» har blitt den dominerende formidlingsformen i media, omfavnet av tidsklemma og vår begrensede mulighet til å dvele ved vanskelige temaer.

Jeg skulle på mange måter ønske det var så enkelt som det når vi snakker om olje og gass. Oljesand = ikke bra, eksplosjoner i Mexico-gulfen = ikke bra, CO2-utslipp = ikke bra.

Dette blir kanskje altfor opplagt. Poenget er at man alltid kan redusere et argument ned til dets enkleste komponenter. Det betyr imidlertid ikke at det alltid er riktig å gjøre det slik. Foretrekker jeg kjernekraft fremfor olje og kull? Hva med befolkningsveksten, hvordan skal vi møte verdens energibehov? Hvor viktig er energiuavhengighet? Eller utenrikspolitikk?

De siste ukene har karbonboblen og unburnables fått økt oppmerksomhet i norsk presse og sosiale medier, og på generalforsamlingen til Statoil vil oljesand igjen bli gjenstand for diskusjon. I overskuelig fremtid vil olje og gass være en del av hverdagen vår. Så lenge det finnes en olje- og gassindustri, må vi også være opptatt av hvordan den kan drives mer bærekraftig. Det finnes enkle for- og motargumenter, men dette er mye vanskeligere og mye viktigere enn det.

Pensjonsleverandøren Storebrand kan ikke bøtelegge eller endre lovgivning, og vi er ikke en domstol som kan avgjøre hva som er rett og hva som er galt.  Det vi imidlertid kan bestemme, er hva som er et akseptabelt nivå av risiko for våre investeringer. Vi kan fortelle til selskaper vi investerer i, hva som er viktig for oss, og hva som er viktig for kundene våre, at vi har livslange forpliktelser og at vi derfor må se lengre frem i tid enn til neste kvartal.

Philip Ripman, senioranalytiker i 
Storebrand.
Kan skifergass hjelpe oss mot en grønnere og mer bærekraftig fremtid? Kanskje. «The jury is out» – vi har ennå ikke nok informasjon. Innebærer det risiko? Definitivt. Gass er et fossilt brensel som bidrar til økte utslipp av CO2, men det brennes til en lavere kostnad sammenlignet med konvensjonell olje, og har potensial til å erstatte kull. Jeg er verken for eller mot, det jeg lurer på er: hvem gjør det best? Hvilket selskap bruker minst vann? Hvilket selskap er best i stand til å redusere CO2-utslippene til et absolutt minimum? Ikke bare bør de selskapene bli belønnet med kontrakter, men det er disse selskapene vi bør investere i. Det er dette vi selv kan påvirke.

Når vi vurderer risikoen i oljesand, lyser det rødt over hele linja. Innenfor rammene av tradisjonell forvaltning er det imidlertid vanskelig å unngå å investere i fossile brensler og fortsatt tilby kundene et akseptabelt nivå av finansiell risiko. I Norge er det kanskje enda mer krevende, ettersom en stor andel av selskapene på Oslo Børs opererer innenfor olje og gass-sektoren.

Derfor bruker vi vår rolle som eier og stemmer mot utvinning av oljesand. Vi mener utvinningen innebærer for høy risiko og for høye kostnader langs mange dimensjoner. Samtidig jobber vi sammen med andre investorer som ber om bedre regulering, bedre statlig tilsyn, bedre rapportering og mer ambisiøse mål.

Olje- og gasselskapene sysselsetter en enorm mengde menneskelig talent og kompetanse. Jeg tror ikke vi kan forvente at oljeselskapene skal begynne å bygge vindmøller og solcellepaneler, men vi må kunne forvente at innovasjonskraften benyttes på noe mer imponerende enn oljesand. Jeg tror det er mulig, og det er det vi må sikte mot. Mot det bedre. Det er langt viktigere enn for eller mot.

PS: I 2011 var Storebrand på omvisning på Statoils oljesandanlegg i Canada. Les vår blogg om besøket: 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommenter gjerne blogginnleggene våre!