Storebrand-header

Storebrandbloggen

21. august 2013

Hva er prisen på deltidsarbeid?

Av: Anthon Andreassen, informasjonssjef i Storebrand

4 av 10 norske kvinner jobber deltid. Det er helt sikkert et riktig valg for mange, men det er verdt å bruke noen minutter på å sette seg inn i hva deltidsarbeid egentlig koster.

Norge er det landet i Norden med høyest andel deltidsarbeidende: Hele 41 prosent av alle yrkesaktive kvinner jobber deltid, mens 13 prosent av mennene gjør det samme.

Debatten om det er skadelig for det norske samfunnet at så mange jobber redusert har gått høyt de siste månedene, og nå har også statsminister Jens Stoltenberg kommet på banen.

– Folk må velge selv, og de som vil jobbe deltid skal gjøre det. Det er helt i tråd med det Ap og LO står for. Det gamle slagordet «deltid en mulighet, heltid en rettighet» understøtter at folk har ulike behov og ulike ønsker, sier Stoltenberg til VG.

Og for all del - det fins gode og veloverveide grunner til å kutte ned på jobbingen i perioder: Tidsklemma, muligheten til å tilbringe mer tid med barn og familie og behov for selvrealisering eller utdanning trekkes ofte frem som grunner til å tilbringe færre timer hos arbeidsgiver.

Valget er fullt og helt ditt eget, men du bør samtidig være klar over hvilke økonomiske konsekvenser deltidsarbeid har:
  • Du får lavere inntekt (innlysende)
  • Du taper fremtidig pensjonsopptjening (kanskje ikke så mange som tenker på?)
  • Du vil få lavere utbetalinger dersom du blir arbeidsledig eller ufør (dramatisk for dem det gjelder)

Så hva betyr dette i praksis? Reduksjonen i lønn er en ting: Dersom du kutter stillingsprosenten med 50 prosent, vil lønnen reduseres tilsvarende. Da ser vi bort fra "bieffekter" som at man fort havner bak i køen ved forfremmelser på jobben, og kanskje må legge ned litt ekstra innsats utenom jobben for å holde seg oppdatert faglig.

Pensjonstapet krever litt mer regning: Etter at pensjonsreformen ble innført, er det nemlig slik at alle født i 1963 eller senere, får en pensjonsopptjening på 18,1 prosent av brutto inntekt i folketrygden hvert år. I tillegg har alle arbeidstakere en pensjonsordning gjennom jobben. For rundt én million nordmenn i privat sektor innebærer dette at arbeidsgiver betaler inn mellom to og åtte prosent av lønnen hvert år inn på en pensjonskonto.

Merk at du får godskrevet en viss pensjonsopptjening i folketrygden dersom du kan vise til omsorg for barn under seks år, syke, funksjonshemmede eller eldre.

Storebrand har regnet på hvor mye det vil koste for en 40-åring med en normal årslønn (400 000 kr) å jobbe redusert (60 prosent) i 10 år. Våre beregninger viser at årene med deltid koster denne personen over 2 millioner kroner i tapt lønn og pensjonsopptjening. Inntektstapet utgjør 1,6 millioner kroner, mens pensjonstapet utgjør omtrent 550.000 kroner. Hele regnestykket og hvilke forutsetninger som er lagt til grunn kan du se i denne saken i Dagsavisen.

Og når vi først er inne på temaet, så føles det naturlig å minne om norgeshistoriens morsomste deltidsannonse. Søknadsfristen er dessverre utgått. It's funny because it's true.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommenter gjerne blogginnleggene våre!