Storebrand-header

Storebrandbloggen

1. august 2013

Sjekk pensjonen på nett i sommer!

Av: Bjørn Erik Sættem, informasjonssjef i Storebrand

Bruk én time i sommer på å få bedre oversikt over din fremtidige pensjon. Start med de enkle pensjonskalkulatorene. Ønsker du mer presise prognoser, kan du også få det. Her er pensjonsnettstedene du bør sjekke for å få pensjonskontroll.Er du blant de 300.000 personene som har vært inne på storebrand.no og brukt vår pensjonskalkulator for å finne ditt pensjonstall? Hvis ikke bør du bruke noen minutter på dette nå. Her får du kjapt et overslag på hva du kan forvente å få i total og årlig pensjon, og hvor mye du eventuelt bør begynne å spare selv i tillegg for å få en god pensjon.

I figuren ovenfor kan du se et eksempel på en pensjonsberegning fra kalkulatoren. Vi har lagt inn at personen er 40 år, tjener 450.000 kroner og har innskuddspensjon med lav sparesats (2 prosent). Han vil kunne forvente å ende opp med en total pensjon på 271.000, dvs 60 prosent av lønnen. Om han ønsker en pensjon på 75 prosent av lønnen, som er et vanlig ønske, må han spare 1.700 kroner i måneden, fremkommer det av kalkulatoren. Man kan enkelt endre på forutsetningene. Endres pensjonsalderen fra 67 til 65, blir årlig pensjon redusert med hele 43.000 kroner - og sparebehovet øker tilsvarende.  

Logg deg inn for å finne egne tall
Ønsker du mer presise beregninger må du logge deg inn for å få beregnet pensjonen ut fra dine opptjente pensjonsrettigheter og avtaler.

To gode sider med login-tjeneste er nav.no og norskpensjon.no. Sistnevnte drives av en samlet finansbransje. På begge disse sidene kan du bruke Bank-ID og få en totaloversikt over dine pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra private tjenestepensjonsordninger, fripoliser og individuelle pensjonsavtaler. På nav.no får du i tillegg en oversikt over forventede utbetalinger fra eventuell offentlig tjenestepensjon og avtalefestet pensjon (AFP).

Også de ulike pensjonsleverandørene har egne nettsider som du kan logge inn på. Har bedriften din tjenestepensjon i Storebrand, kan du se alle pensjonsavtaler du har ved å logge deg inn her. Du kan også se alderspensjon fra folketrygden, og beregne behov for privat sparing.

Pensjonstallet kan endre seg underveis 
Vær oppmerksom på at beløpene i alle nettløsningene baserer seg på dagens informasjon om lønn og pensjonsopptjening. Prognosen for fremtiden er basert på dette. Husk at store fremtidige endringer ikke fanges opp. Du kan for eksempel få lønnsøkning og/eller bytte arbeidsplass – eller du kan bli ufør.

Synes du pensjonskalkulatorene gir en grei pekepinn, eller er du fremdeles like forvirret? Si gjerne din mening i kommentarfeltet nedenfor! 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommenter gjerne blogginnleggene våre!