Storebrand-header

Storebrandbloggen

19. september 2013

Er vi i ferd med å våkne?

Leder for bærekraftige investeringer i
Storebrand, Christine Meisingset.
(Foto: Bo Mathisen)

Av: Christine Meisingset, leder for bærekraftige investeringer i Storebrand

Les innlegget som en lengre kronikk på nrk.no/ytring

Denne sommeren har vi fått overveldende respons på at vi valgte å selge oss ut av kull og oljesand. Nå, i midten av september, er interessen fortsatt stor. Hva handler det egentlig om?


Vi har jo jobbet med dette lenge – hvorfor ble nettopp denne saken så stor? Har klimadebatten nådd et vendepunkt?

I Storebrand forvalter vi 450 milliarder kroner for pensjons- og fondskundene våre, og dette er penger med langsiktig tidshorisont. For å sikre god avkastning må vi diversifisere, det vil si å investere på mange forskjellige måter. Vi kjøper og selger både aksjer, rentepapirer og eiendom, vi eier andeler i både store og små selskaper, i alle bransjer og alle regioner. Sånn jobber alle som forvalter store penger.

Men på ett punkt skiller vi oss ut: I tillegg til finansielle analyser bruker vi bærekraft som verktøy for å investere smartere. Det har vært mye snakk om å investere etisk – særlig etter at oljefondet etablerte sine retningslinjer i 2004. Men bærekraft handler ikke om å være snill og grei. Det handler om å være smart. Og med det mener vi også lønnsom.

Sikrer god avkstning

Hvordan gjør vi det? Jo, i analysene samler vi store mengder informasjon om 2 500 børsnoterte selskaper, gir poeng på 100 forskjellige indikatorer og sammenligner og rangerer, for å finne hvilke selskaper som er best og hvilke som er dårligst på bærekraft. Så selger vi de som scorer dårligst, og kjøper litt mer av de som scorer best.

Vi eier selvsagt ikke selskaper som produserer klasevåpen eller som har en korrupsjonskultur, og i visse bransjer forventer vi et minimum av innsats på miljø, anti-korrupsjon og produktsikkerhet. For eksempel innenfor tekstil, bygg- og anlegg eller olje, hvor det er mye risiko. I andre enden av skalaen finner vi de selskapene som bruker mindre vann og energi enn konkurrentene, har lavere utslipp til luft, og er nøyere på at leverandørene også har god kvalitet. Smart for miljø og samfunn, men bare interessant for oss hvis det samtidig er lønnsomt. For vår viktigste oppgave er å sikre god avkastning til alle våre pensjons- og sparekunder.

Og når vi har valgt å utelukke de selskapene som produserer kull og de som er størst på oljesand, er det for å redusere kundenes eksponering mot fossile brensler. Verden vil fortsette å være avhengig av olje i mange år, og vi kommer fortsatt til å investere i oljebransjen. Men vi forventer at tiltak for å redusere klimagasser på sikt vil redusere handlingsrommet og påvirke verdien av fossile brensler. Derfor tar vi ut kull og oljesand, som er de formene for fossile brensler som har høyest utslipp.    

I begynnelsen av juli, etter at vi hadde solgt oss helt ut av de 19 selskapene, sendte vi ut en pressemelding om hva vi hadde gjort. Den ble selvfølgelig svært godt mottatt av miljøorganisasjonene, men jeg ble litt overrasket over at saken fikk så stor spredning i sosiale medier. Og responsen var utelukkende positiv – med heiarop og honnør fra alle kanter. Saken fikk også omtale i flere norske aviser, og da ferien startet, var vi allerede godt fornøyde med dekningen.Det danske legemiddelselskapet Novo Nordisk har jobbet strategisk med bærekraft gjennom mange år, og alle beslutninger i selskapet skal tas med  hensyn til både finansielle, miljømessige og samfunnsmessige faktorer. Storebrands spydspissfond Trippel Smart investerer derfor i blant annet Novo Nordisk.

Stor oppmerksomhet

I løpet av sommeren er det nesten som om pressemeldingen har levd sitt eget liv der ute i verden, med stadig nye artikler og sitater og deling i sosiale medier. Et enkelt Google-søk på 'Storebrand + fossil fuels' gir nå rundt 100 treff, og store mediehus som The Guardian, Bloomberg og Financial Times har omtalt saken. Noe sånt har vi aldri opplevd før! Jeg jobber med et fag som fortsatt kan ses på som nybrottsarbeid, selv om det snart er 20 år siden Storebrand etablerte Europas første miljøfond. Derfor er det utrolig tilfredsstillende å få anerkjennelse av det kaliberet vi har opplevd i sommer.

I Storebrand jobber vi  med bærekraft fordi vi mener det er det beste for kundene våre. Det var derfor ingen dramatikk knyttet til beslutningen om å redusere eksponeringen i fossile brensler. Våre forvaltere finner i stedet andre selskaper å investere i.

Signaleffekten

Når saken likevel får så stor oppmerksomhet, tror jeg det handler om to ting: For det første er signaleffekten av hva langsiktige investorer foretar seg, veldig sterk. Selv om vi er en liten forvalter i global sammenheng, blir utelukkelsene våre lagt merke til rett og slett fordi vi er en kapitalforvalter som er opptatt av risiko og avkastning. 

Faksimile fra Dagens Næringsliv 5/6 2013.

For det andre tror jeg mange har lengtet etter et slags bevis på at vi foretar oss noe som monner litt. Mange journalister har til nå vært mer opptatt av hvem vi utelukker enn hvem vi investerer i. I min verden er det mye viktigere at vi jobber systematisk med å øke kvaliteten på hva vi faktisk eier, enn at vi skal være opptatt av de 177 selskapene vi ikke ønsker å eie. Men utelukkelser er lettere å få øye på og lettere å forstå.

Et grønt skifte?
Vi blir ofte møtt med oppfatningen av at bærekraftsanalyser er et problem for avkastningen fordi den er begrensende. Kanskje er vi nå i ferd med å snu på denne forestillingen?


Det er enkel logikk som ligger bak: Når det meste av næringsveksten kommer i land som India og Kina, og kampen om knappe ressurser tilspisser seg samtidig som befolkningen øker, får det selvfølgelig konsekvenser for næringslivet. Det blir vanskeligere å tjene penger. Nettopp det synes jeg har kommet godt fram i den norske debatten i det siste.

Og det er kanskje et tegn i tiden at klimasaken nå får fornyet og stor oppmerksomhet? Nå i høst skal strategirådet for oljefondet komme med sin anbefaling for forvaltningen av nordmenns pensjonspenger. Jeg krysser fingrene for at det blir et tydelig skifte fra ansvarlig til bærekraftig. Hvis vi skal sikre god avkastning til det norske folk, er vi helt avhengige av det.


Her kan du se noen av oppslagene fra norske medier den siste tiden:
Her eksempler på  internasjonale oppslag vi har fått på at vi trekker oss ut av kull- og oljesand:


BusinessGreen: Storebrand ditches fossil fuelassets in pursuit of 'long term, stable returns'


Vi har samlet de 100 mest bærekraftige selskapene i ett fond. Her ser du hvorfor (video):


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommenter gjerne blogginnleggene våre!