Storebrand-header

Storebrandbloggen

21. oktober 2013

Hvordan bytter jeg spareprofil?

Besøk hos ansatte i bedrifter på
Rud, Billingstad og Sandvika.
Av: Hanne Green, markedsavdelingen i Storebrand

Pensjonsekspressen har nå vært på tur i to uker. På reisen har vi møtt mange interesserte ansatte med tjenestepensjon i Storebrand. Det spørsmålet vi har fått oftest, handler om bytting av spareprofil på innskuddspensjonen. 


Tønsberg, Kristiansand, Oslo, Trondheim, Lillehammer, Bergen og Kongsberg har til nå fått besøk av Pensjonsekspressen. Både på besøk hos bedriftene, på torgarrangementene og på pensjonsseminarene vi har hatt i disse byene, er det ett spørsmål som har gått igjen:

- Jeg har lest at jeg kan bytte spareprofil på pensjonen min. Hvordan gjør jeg det og hva bør jeg velge?

Du som har innskuddspensjon, kan regne med å øke ditt pensjonstall ved å endre spareprofil på din pensjonssparing. Ditt pensjonstall er summen av de pengene du skal leve av den dagen du slutter å jobbe.

Slik bytter du: 
For deg som har pensjonen din i Storebrand, har vi gjort det enkelt å bytte spareprofil. Slik gjør du det:

1. Logg deg på dine personlige sider på www.storebrand.no - bruk gjerne BankID.
2. Velg menyen "Fondsbytte" i venstre marg.
3. Vi anbefaler at du velger spareprofilen "Anbefalt Pensjon".  Her tilpasses aksjeandelen til din alder, slik at du har riktig aksjeandel til enhver tid. Alternativt kan du velge mellom Ekstra Forsiktig, Forsiktig, Balansert, Offensiv og Ekstra Offensiv spareprofil.

Hvorfor Anbefalt Pensjon? 
De fleste (7 av 10) av våre innskuddskunder har i dag pensjonen plassert i Storebrand Balansert Pensjon, med grovt sett 50 prosent aksjer og 50 prosent renter. Det er en god fordeling for gjennomsnittskunden.

Slik fungerer Anbefalt Pensjon-løsningen: Når du
er ung, har du en aksjeandel på hele 80 prosent,
siden lang tidshorisont gjør at du tåler svingningene
i aksjemarkedet. Etter fylte 42 år trappes aksjeandelen
gradvis ned, og bunner ut på 20 prosent ved 67 år. 
 

Men: Når du er ung, lønner deg seg å ha en høy aksjeandel på sparingen din. Aksjer gir mulighet for høy avkastning og dermed høyere forventet pensjon. Etter hvert som du blir eldre og du nærmer deg pensjonsalder, bør du trappe ned aksjeandelen og plassere pengene i rentepapirer for å unngå at et kraftig børsfall gjør et stort innhogg i dine fremtidige pensjonsutbetalinger.

Storebrand har imidlertid erfart at det var få innskuddskunder som byttet spareprofil. Derfor lanserte Storebrand i januar i år løsningen Anbefalt Pensjon, hvor aksjeandelen automatisk tilpasses din alder - se figur. Dermed kan unge personer med lang tidshorisont ta aksjerisiko og få betalt for det, mens eldre sikrer pensjonen med trygge rentepapirer.

Se ny demofilm 
Se vår nye demofilm som viser deg hvordan du kan finne ditt pensjonstall og øke det ved å bytte spareprofil. Se demofilmen, som tar 3 minutter, her.

PS: Har du din pensjonsordning et annet sted enn i Storebrand? Da kan du bytte spareprofil på dine sider der du har din pensjon.

Nedenfor kan du se bilder fra oppholdet i Bergen.

Mange var innom oss på Festplassen i Bergen
og stilte spørsmål om pensjon.

Pensjonsseminaret i Bergen var fullbooket. På bildet
blir de lokale rådgiverne på bergenskontoret presentert.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommenter gjerne blogginnleggene våre!