Storebrand-header

Storebrandbloggen

5. desember 2013

Ikke én fasit

Av: Christine Meisingset, leder for bærekraftige investeringer i Storebrand
Christine Meisingset


Vi får ofte spørsmål om hvor mange selskaper vi utelukker, hvilke disse er, og kanskje spesielt om vi følger samme regler som Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland (SPU). Det enkle svaret er at dette arbeidet ikke har én fasit.


Forskjellige forvaltere har forskjellige utvalg av selskaper de kan investere i. Norges Bank, som forvalter oljeformuen, kan velge blant mer enn 7000 selskaper, mens Storebrand har et univers på ca. 3500. Et selskap som er tilgjengelig for oljefondet vil altså ikke alltid være tilgjengelig for oss. Og vice versa. Sammensetningen av vårt investeringsunivers endres også kontinuerlig – selskaper forsvinner ut, og nye kommer til.

Generelt sett er temaene for utelukkelse ganske like på tvers av forvaltere. Det er helt vanlig å utelukke selskaper som er involvert i brudd på konvensjoner og internasjonale normer både innenfor miljø, menneskerettigheter og kontroversielle våpen. Men fordi utvalget er forskjellig, vil også resultatet av utelukkelsene blir forskjellig. Og selv om konvensjonene og temaene er like, vil de enkelte forvaltere (eller analyseleverandører) sette grensen for utelukkelse på forskjellige nivåer. Hva er alvorlig nok? Vi er ikke opptatt av å straffe selskaper for ting som har hendt i fortiden, vi legger isteden vekt på risikoen for gjentagelse og selskapets håndtering av problemet.

Fortløpende vurderinger
Et eksempel på det er innenfor korrupsjon og økonomisk kriminalitet, hvor vi har utelukket 15 selskaper. Verken oljefondet eller andre kapitalforvaltere i Norge eller Sverige har – så vidt vi vet – utelukket selskaper på dette temaet.

Et annet eksempel har vi på miljø, hvor Etikkrådet for SPU har utelukket to selskaper for alvorlig miljøskade. Det første er Freeport McMoRan som ble beskyldt for alvorlig miljøskade i Grasberg-gruven i Indonesia. I 2006 ble selskapet utelukket fra alle Storebrands porteføljer, da vi anså at det var liten vilje til å rydde opp og høy risiko for gjentagelse. Men fra 2008 hadde vi konstruktive møter og mailkontakt med selskapet for å påvirke til forbedring. Vi fikk dokumentasjon på innføring av et omfattende miljøstyringssystem, publiserte tall som viste påvirkning på økosystemene i området, 5-års-plan for rehabilitering av skadede områder og omfattende dialog med lokalbefolkning og andre interessenter. I 2010 kunne vi konkludere med at selskapet både hadde gjennomført opprydding og jobbet systematisk for å redusere risiko for gjentagelse. Selskapet ble derfor inkludert.

I 2008 ble også Rio Tinto vurdert for utelukkelse. Via møter med Rio Tinto fikk våre analytikere tilgang til omfattende informasjon og dokumentasjon om forholdene ved gruven, og selskapet bidro med dokumentasjon og økt åpenhet som gjorde at vi endret oppfatning om opprydding av skadevirkninger og risiko for gjentagelse. Selskapet ble derfor ikke utelukket.

Totalt 171 selskaper utelukket
Og selv om det ikke er et mål i seg selv, har vi utelukket en rekke andre selskaper, totalt 171 per 3. kvartal 2013 (se nedenfor). Det viktigste for kunden er imidlertid at temaene håndteres på en konsistent og god måte i hele forvaltningen.Følgende kriterier gjelder alle Storebrands fond og pensjonsmidler:

Årsak til utelukkelse (antall utelukkede pr. 3. kvartal 2013)
  • Menneskerettigheter og folkerett (25)
  • Korrupsjon og økonomisk kriminalitet (15)
  • Klima– og miljøskade (25)
  • Kontroversielle våpen (26)
  • Tobakk (23)
  • Lav bærekraftsrating (i bransjer med høy risiko) (64)
  • Totalt*: 171
*Enkelte selskaper er utelukket for flere kriterier.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommenter gjerne blogginnleggene våre!