Storebrand-header

Storebrandbloggen

20. februar 2014

Levealdersjustering – hva er det?


Av Anthon Andreassen, kommunikasjonssjef i Storebrand

Levealdersjustering handler verken om å spise sunt eller aktiv dødshjelp. Det handler om hvordan økende forventet levealder i Norge påvirker din pensjon.Det skrives mye om at pensjonsreformen fra 2011 gir lavere pensjon til fremtidige pensjonister, og at vi nå må ta større ansvar for vår egen pensjon. Forskningsleder Erling Holmøy i SSB har kalt den "tidenes reform" på grunn av de store effektene den har på skatteinntekter og sysselsetting.

De viktigste endringene som kom med reformen var innføringen av alleårsopptjening (at alle år med inntektsgivende arbeid fra du er 13 til 75 år gir pensjonsopptjening), fleksibelt uttak av pensjon mellom 62 og 75 år (gitt at du har nok opptjening, så bestemmer du selv når du vil begynne å ta ut pensjon, og om du vil kombinere dette med å jobbe) og levealdersjustering.

Sistnevnte er det viktigste innstrammingstiltaket i pensjonsreformen. I korte trekk innebærer levealdersjusteringen at du får mindre pensjon fra folketrygden i takt med at levealderen i befolkningen øker.

Illustrasjonen under viser hvor mye arbeidstakere som i dag er 25, 35, 45, 55 og 65 år, med en lønn på 450.000 kroner, kan forvente å få i pensjon fra folketrygden (i prosent av lønn). Forskjellen på de blå og røde søylene viser effekten av levealdersjusteringen.

Forutsetninger: Alle har 450.000 i lønn, pensjonsopptjening fra 25 år, ingen lønns- og G-vekst, tall i % av lønn.


Enkelt forklart kan man si at pensjonsreformen har en pisk og en gulrot: Pisken er at man får lavere årlig pensjonsopptjening, fordi den pensjonen vi tjener opp skal fordeles over flere år. Gulroten er at det er mulig å oppheve denne effekten gjennom å jobbe mer. NAV har regnet på dette, og enkelt forklart må hvert enkelt årskull jobbe litt over én måned lenger enn det foregående for å få like høy årlig pensjon.

Og når alt kommer til alt – det er vel ikke urimelig at fremtidige årskull som forventes å leve lenger, også må forventes å stå lenger i jobb?


Og så fins det alltids en annen utvei hvis du ikke ønsker å jobbe noen år ekstra: Spe på din pensjon med en privat spareavtale.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommenter gjerne blogginnleggene våre!