Storebrand-header

Storebrandbloggen

3. mars 2014

Ikke politisk, ikke etisk – bare smart


Av Christine T. Meisingset, leder for bærekraftige investeringer i Storebrand.

Det er viktig at det ikke blir stående som en sannhet at tobakksaksjer er vesentlige for god fondsavkastning. Det er også viktig ikke å blande kortene for mye i den politiske debatten som nå pågår om Oljefondets investeringer.

«Miljø og antirøyk har kostet Oljefondet milliarder» ifølge en artikkel som stod på trykk i flere av landets største aviser i forrige uke. Statssekretær Paal Bjørnestad (Frp) mener det kan bli dyrt for Oljefondet å drive politikk ute i verden, og viser til at norske skattebetalere har tapt avkastning på at fondet er ute av tobakksindustrien og velger å investere i miljøaksjer.
Det store flertallet av de seriøse, institusjonelle investorene unngår å investere i visse typer virksomhet av rent etiske grunner; for eksempel i produkter som tobakk eller landminer. Denne typen beslutninger påvirker selvsagt sammensetningen av porteføljen, men det trenger ikke gå utover avkastningen. Det er vår erfaring som forvalter at det, i en bred portefølje, er fullt mulig å erstatte de selskapene som utelukkes, for å unngå eventuelle negative effekter. I stedet for tobakksakjser kjøper vi mer av aksjer som har tilsvarende karakteristikk, for eksempel dagligvarer. Dermed klarer vi å oppnå omtrent den samme risikojusterte avkastningen på porteføljene våre.
Diskusjonen om kull handler derimot om finansiell og miljømessig risiko, ikke etikk. Vi forventer at klimatiltak på sikt vil redusere verdien av fossile brensler og dermed også børsverdien av en rekke selskaper. Derfor reduserer vi kundenes eksponering mot denne risikoen. At det har vært dyrt for Oljefondet å utelukke tobakk, betyr ikke at det vil bli dyrt å utelukke kull. I motsetning til Bjørnestad mener vi – og en rekke andre institusjonelle forvaltere – det kan skade avkastningen over tid dersom man ikke foretar seg noe.
Fremtidens vinnere er selskaper som kombinerer innovative løsninger på globale utfordringer med egen lønnsom vekst. Selskapene som klarer å gjøre mer, for flere, med mindre ressurser, vil være de beste investeringsvalgene fremover og gi en høyere avkastning på sikt. Bærekraft er derfor også lønnsomt for kundene. Samtidig bidrar det til en bedre og mer bærekraftig verden. Derfor integrerer vi i Storebrand bærekraft på tvers av hele vår forvaltning. Ikke politisk, ikke etisk, bare forretningsmessig smart.
Tiden vil vise om vi får rett – og sikrer kundene bedre avkastning – eller om vi bare får samme avkastning. Mer bærekraftig sparing blir det uansett.

(Deler av dette innlegget har også stått på trykk i Aftenposten og Bergens Tidende.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommenter gjerne blogginnleggene våre!