Storebrand-header

Storebrandbloggen

19. mars 2014

Selvangivelsen: Ikke vær lat – skatteetaten vet ikke alt om deg

Av Kristina Picard, forbrukerøkonom i Storebrand

I dag kan e-brukere sjekke selvangivelsen på nettet. Ikke fall for fristelsen med å ta alt for god fisk. Skatteetaten vet ikke alt om deg.Selv om vi nå kan slippe å foreta oss noe som helst hvis alt i selvangivelsen stemmer, så betyr ikke det at alle fradragene er fylt inn for deg. Skatteetaten vet ikke hvor langt du kjørte til og fra jobb i fjor, eller om du har blitt eneforsørger det siste året.

Du kan gå glipp av mange tusen kroner ved å være sløv. Dessuten er du pliktig å undersøke opplysningene.

Detaljer rundt alle postene i selvangivelsen blir det ikke plass til i et blogginnlegg, men kjøper du Dagbladet i dag, har du et veldig godt utgangspunkt for å sjekke selvangivelsen din. Hvilke poster som er mest relevante for deg, avhenger av din økonomi og livssituasjon, men felles for alle er at vi bør ta jobben med å gå gjennom alt.

Begynn på toppen og se om du er lignet i riktig skatteklasse. Deretter jobber du deg nedover. Bruk rettledningen til selvangivelsen og spør om hjelp hvis du står fast.

I Dagbladet i dag kan du lese mer
om hva du bør undersøke i selvangivelsen.
Har du gjeld, så se at alle gjeldsrenter er med. De postene flest nordmenn endrer hvert år, er renter og gjeld, renteinntekter og bankinnskudd, reisefradrag og foreldrefradrag. BSU-fradraget, er det meldt inn fra banken din? Har du rett på fradrag for studiereiser eller for pendlerutgifter?

Hvis du gjør endringer, så må du også følge med når skatteoppgjøret ditt kommer, for å sikre at alle endringene er med og at skatten er beregnet på nytt.

Topp 5 poster du bør sjekke

  • Post 2.1.1 Dette er posten for inntekter, men ikke alle inntekter skal oppgis. Du kan fritt motta under 1 000 kroner for jobb du har utført for annen arbeidsgiver, så lenge du ikke gjør det som næringsvirksomhet. Og du kan motta 4 000 skattefritt hvis utbetalingen kommer fra andre privatpersoner eller foreninger. Husk at du er ansvarlig for å oppgi alle inntekter du har hatt.
  • Post 2.8/4.3 Sjekk at ligningsverdien på boligen din er så lav som mulig. Hvis du mener den er for høy, kan du klage. Ingen ligningsverdier skal være høyere enn 30 prosent av reell markedsverdi. Du kan også klage hvis du har en nabo med en lignende bolig med en lavere markedsverdi enn deg.
  • Post 3.3.1/4.8.1 Pass på at du får med alle rentefradrag. Har du lån fra private eller lån fra arbeidsgiver, må du føre opp dette selv. Ektefeller og samboere kan flytte gjeld seg imellom for å få hele fradraget.
  • Post 3.2.8 Du kan trekke fra 1,50 kr per km i reiseutgifter til og fra jobb, men bare det som overstiger 13.900 kroner, det vil si hvis du har over 19,8 km én vei.
  • Post 3.2.10 Husk fradrag for barnepass! Har du barn under 12 år som er i barnehage, SFO eller hos dagmamma, har du krav på. Fradraget er opptil 25 000 kroner for ett barn, 40 000 for to barn og deretter 15 000 for hvert barn du/dere har.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommenter gjerne blogginnleggene våre!