Storebrand-header

Storebrandbloggen

17. september 2014

Fripoliseeier? Følg med!

Av: Anthon Andreassen, kommunikasjonssjef i Storebrand

Vår pensjonsøkonom Knut Dyre Haug svarte i forrige uke på spørsmål om pensjon i et nettmøte på dn.no. Det kom særlig mange spørsmål fra dem som har fripoliser, for her skjer det ting det er verdt å følge med på. Her kan du se hva folk lurer på.Fredag 12. september var det mulig å sende inn spørsmål til vår pensjonsøkonom Knut Dyre Haug på dn.no. Det ble en hektisk og morsom seanse og innsenderne hadde tilgang til noen av de fremste ekspertene på pensjon her i landet.

Sammen med juristene Alexandra Plahte og Hilde Nordstoga, fagdirektør Jorge Jensen fra Forbrukerrådet og Torstein Ingebretsen, pensjonsdirektør i Gjensidige, svarte vår pensjonsøkonom på lesernes spørsmål. Særlig fikk temaet "fripoliser med investeringsvalg" mye oppmerksomhet.
Når det er sagt, så er det ikke rart at mange er opptatt av fripoliser. For her kommer det nå nye regler som angår rundt én million nordmenn.

Hvis du lurer på hva en "fripolise med investeringsvalg" er for noe, så er dette en kjapp innføring:

Pensjonsøkonom Knut Dyre Haug.
En fripolise er en pensjonsrettighet du får når du slutter å jobbe i en bedrift med ytelsespensjon. Fripolisen har en garantert, årlig avkastning, som i snitt er på rundt 3,5 prosent. En kombinasjon av lavt rentenivå og nye kapitalkrav gjør at avkastningen ikke forventes å overstige garantien fremover.

Dette er lite gunstig, særlig for unge arbeidstakere. Myndighetene har derfor nå åpnet for at fripoliseeiere selv kan bestemme hvordan pengene i fripolisen skal forvaltes, slik at de får mulighet til høyere avkastning.

Storebrand tror denne valgmuligheten vil være interessant for mange av våre kunder. Vi vil derfor tilby alle yrkesaktive fripolisekunder muligheten til å bytte til investeringsvalg fra midten av oktober.

Her er noen av spørsmålene og svarene fra nettmøtet:

Man snakker om at dagens fripoliser har en garantert avkastning, men det er vel ingenting i veien for at fripolisene kan gi høyere avkastning enn garantien? Garantien er vel i så måte bare et gulv?

Hei,
Vi er tydelige på at man ikke kan forvente avkastning utover garantien i overskuelig fremtid. Det er flere grunner til dette:
Flere av oss lever lenger. Dette betyr pensjonsutbetalinger over flere år enn tidligere antatt, og betydelig økte forpliktelser for livselskapene. Myndighetene krever at avkastning utover garantien går til å sette av penger til dette de neste syv årene.
Rentenivået er lavt, og det er krevende å oppnå den avkastningen som årlig skal tilføres kontraktene for å dekke finansiering av økt levealder i tillegg til garantert avkastning. 
Samtidig skal det innføres nye soliditetskrav for forsikringsbransjen, Solvens II. Disse legger begrensninger på aktørenes mulighet til å ta risiko, med det resultat at vi får en lavere forventet avkastning på fripolisemidlene.
Hvordan verden ser ut om 10 år er det vanskelig å si noe om, men de nærmeste årene kan man altså ikke forvente avkastning ut over garantien.
Mvh Knut Dyre Haug

Jeg har hørt at pensjonsleverandørene har stor egeninteresse av at kundene bytter bort garantien i dagens fripoliser. Hvorfor skal vi stole på de rådene som gis?

Hei,
Dette er et klassisk eksempel på en vinn-vinn-situasjon. De nye reglene som gjør at pensjonsleverandørene må forvalte fripolisene med lav risiko og lavere forventet avkastning, er belastende både for kunder og selskaper. For kunder som dette vil lønne seg for, så er dette en god løsning for begge parter.
Samtidig er det viktig for oss å understreke at vi kun anbefaler investeringsvalg til de kunder som kan forvente en vesentlig høyere pensjon ved å bytte. Vi stiller svært strenge krav til rådgivningen: Ved siden av å gjennomføre en egnethetstest på kunden, opplyser vi tydelig hva kunden har i dag når det gjelder garantert årlig pensjonsutbetaling, og hva vi tror han kan forvente å få ved å bytte – samt hva dagens og ny løsning vil koste.
Mvh Knut Dyre Haug

Både min mann og jeg har flere fripoliser fra tidligere arbeidsforhold. Vil det være mulig å velge investeringsvalg på deler av fripolisen, eller er det alt eller ingenting?

Hei,
Det er ikke mulig å splitte fripolisen, og velge investeringsvalg for deler av den. Men det er selvsagt ingenting i veien for at du og din mann kan velge å konvertere noen fripoliser.
Det er viktig å huske at det kun er alderspensjonsdelen av fripolisen som konverteres til investeringsvalg. Uføre- og etterlattedekninger videreføres som før, og påvirkes ikke av investeringsvalget.
Mvh Knut Dyre Haug


Her er Dagens Næringslivs oppsummering av nettmøtet på fredag: http://www.dn.no/privat/2014/09/12/1613/Pensjon/slik-pvirker-deltidsarbeid-din-pensjon

Les mer om fripoliser med investeringsvalg på Storebrands hjemmesider:
http://www.storebrand.no/site/stb.nsf/pages/fripolise-med-investeringsvalg.html

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg har en fripolise som blir utbetalt ved 65 år, forutsatt at man slutter..
Kan man begynne å ta ut pensjon før 65 eller ved 65, fortsette å arbeide og så få ut fripolisen? Ønsket er å jobbe lengst mulig, uten å måtte gi fra seg fripolisen.

Anthon sa...

Hei,

Ja, det kan du. Du har mulighet til å endre når utbetalingen fra din fripolise starter, fra tidligst fylte 62 år til senest fylte 75 år. Det gjelder uavhengig av når du velger å ta ut pensjon fra folketrygden.

Med vennlig hilsen Anthon Andreassen, kommunikasjonssjef i Storebrand

Legg inn en kommentar

Kommenter gjerne blogginnleggene våre!