Storebrand-header

Storebrandbloggen

30. oktober 2014

Fripoliser: Derfor bytter jeg til investeringsvalg

Av: Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom i Storebrand

Hei. Jeg heter Knut Dyre Haug, er 58 år og har tre fripoliser fra tidligere arbeidsforhold. Jeg har byttet én av dem til investeringsvalg, mens for de to andre vurderer jeg å beholde garantien. Her skal du få høre hvorfor.

Jeg er veldig opptatt av hvilke muligheter nordmenn med fripoliser har i dag. Ikke bare fordi jeg jobber for en pensjonsleverandør, men fordi det angår meg personlig: Jeg har to fripoliser og får snart min tredje, når Storebrand på nyåret legger ned ytelsesordningen for alle sine ansatte og går over til innskudd.

I og med at jeg har jobbet i Storebrand de siste 14 årene, betyr det at en betydelig andel av min totale pensjon vil komme fra fripoliser. Det er derfor viktig at jeg får en god avkastning på disse fripolisene.

Uten at jeg har tenkt i detalj på dette, så er det lett å se for seg følgende: Hvis jeg går av når jeg er 67 år, kan jeg ifølge SSB forvente 15-20 gode år som pensjonist. Totalt har jeg derfor en sparehorisont mellom ni og anslagsvis 30 år.

Juan "Chi Chi" Rodríguez.
Når man snakker om slike tidshorisonter, handler det om å sikre sin egen kjøpekraft. Det viktige blir da å plassere pengene slik at de ikke blir spist opp av prisstigningen i samfunnet. Golfspilleren Juan Antonio Rodríguez uttalte en gang at "når menn går av med pensjon, sitter ektefellen igjen med dobbelt så mye mann, men bare halvparten av inntekten." Jeg vil helst unngå å havne der.

For å ta et konkret eksempel:

Putter jeg 100 kroner i sparegrisen i dag, vil det fremdeles være 100 kroner der om både 10, 20 og 30 år.

Lar jeg de samme pengene stå i en fripolise med garanti, kan jeg se frem til en garantert, årlig avkastning på ca 3,5 prosent de kommende årene. På 20 år vil hundrelappen garantert ha vokst til rundt 135 kroner, justert for inflasjon på 2,5 prosent, kanskje marginalt mer.

Ved selv å bestemme hvordan pengene skal plasseres, forventer jeg å få mer. Med en moderat aksjeandel på mellom 20 og 40 prosent, vil jeg kunne forvente å få ca 5 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning, etter kostnader. Dette er noe lavere enn faktisk avkastning de siste 10 årene. Ett til to prosentpoeng høyere avkastning betyr mye på 20 år: I dette tilfellet kan jeg forvente at hundrelappen vokser til 200 kroner etter inflasjon. For å kunne oppnå dette, må jeg investere i utryggheten av å kunne ende opp med mindre enn garantibeløpet på 135 kroner, eller enda mer enn 200 kr. På en mindre del av min totale pensjon synes jeg det er riktig å forsøke å øke verdien.

Uansett hvordan dette går, er risikoen liten i forhold til min samlede pensjon. For meg, som for nesten alle andre, utgjør folketrygden den største delen av alderspensjonen - og den er forutsigbar og livsvarig.


Siden jeg vet det er en viss usikkerhet inne i bildet, og jeg er såpass oppi årene som jeg er, har jeg foreløpig kun byttet bort garantien på én av mine snart tre fripoliser. Mulig jeg bytter en til også, men jeg vil uansett beholde garantien på den største.

PS: Storebrands offisielle råd i dette spørsmålet er at vi vil anbefale de fleste under 50 år å bytte til investeringsvalg. Da er det mange år igjen til pensjonsalder, og man kan sitte med høy aksjeandel lenge. Er du over 50, som meg, vil valget være mer avhengig av hvor komfortabel du er med å ta svingningsrisiko, og din kunnskap om pengeplassering. Du bør dessuten vurdere fripolisens størrelse i forhold til din samlede pensjonsøkonomi.

Jeg vil uansett anbefale alle å ta en titt på vår nettløsning for fripoliser. Vi har brukt mye tid og krefter på å lage brukervennlige løsninger som gjør dette enkelt og forståelig. Kanskje får du deg en positiv overraskelse?

4 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg har lest at forsikringsselskapene anbefaler dette til kundene fordi de tjener på det selv... Fordi det er vanskelig å innfri rentegarantien på 3-4 % nå som rentene er så lave...

Bjørn Erik Sættem sa...

Hei Anonym. Ja, det stemmer at Storebrand har en egeninteresse i at kundene bytter til FMI, men det er viktig for oss å understreke at vi kun anbefaler investeringsvalg til de kunder som kan forvente en vesentlig høyere pensjon ved å bytte. Dette er altså en vinn-vinn-situasjon, der både mange kunder og vi tjener på et bytte.
Med hilsen Bjørn Erik Sættem, kommunikasjonssjef i Storebrand

Anonym sa...

"Fordi det er vanskelig å innfri rentegarantien på 3-4 % nå som rentene er så lave..."
Når det er vanskelig for Forsikringsselskapene (som har proffesjonelle forvaltere vil jeg anta), hvordan kan da en vanlig kunde ha bedre forutsettninger for å oppnå vesentlig høyere avkastning på fripolisen? Eneste er da å ta høy risiko og "gamble" med fripolisen sin som jeg ikke synes er særlig smart...

Bjørn Erik Sættem, kommunikasjonssjef i Storebrand sa...

Hei Anonym. Poenget er at den årlige garantien i dagens garanterte fripoliser fører til at Storebrand må forvalte langsiktige pensjonspenger på en kortsiktig måte. Det betyr mye obligasjoner og rentepapirer og lite aksjer, noe som over tid normalt gir lav avkastning og derfor lavere pensjon. VEd å bytte til investeringsvalg sier man fra seg garantien, mot å få muligheten til å øke aksjeandelen, og dermed øke den forventede avkastningen. Er du ung, vil dette trolig være smart og lønnsomt. Er du over 50 år, er det ikke sikkert at du bør gi bytte til investeringsvalg, siden du da har kortere tidshorisont og dermed bør ha lavere aksjeandel enn en 30 eller 40 åring. Les mer her: http://www.mynewsdesk.com/no/storebrand-asa/pressreleases/vekker-sovende-pensjonsformue-1068522
Med hilsen Bjørn Erik Sættem, kommunikasjonssjef i Storebrand

Legg inn en kommentar

Kommenter gjerne blogginnleggene våre!